Hyresgästanpassning på Kv. Överkikaren

Hyresgästanpassning på Kv. Överkikaren

Byggmästargruppen hyresgästanpassar Kv. Överkikaren på 1500 kvm2. Projektet startades 20 juni 2018 och beräknas pågår till 15 januari 2019. Fastighetsägaren är Slussgården.