Totalrenovering av Kv. Drakenberg

Totalrenovering av Kv. Drakenberg

Byggmästargruppen totalrenoverar Kv Drakenberg åt Svenska Bostäder AB på Drakenbergsgatan 29-65, Södermalm i Stockholm

Projektet innefattar totalrenovering av ytskikt, badrum, snickerier samt nya installationer, nytt fläktrum och tak samt nya källarförråd. Byggmästargruppen kommer även att samordna sidoentreprenörer gällande fasad, balkong, fönster, mark och hiss. Kvarteret Drakenberg består av 5 separata huskroppar med vardera 3 trapphus. Husen är byggda under 1970-talet. Renoveringen kommer att ske i etapper med en huskropp i varje etapp. Starttid för etapp1, huskropp 5 är v. 7, 2014 och färdigställs januari 2015. Produktionstiden för hela kvarteret Drakenberg är februari 2014 till augusti 2018.

För ytterligare information kontakta: Bilan Danho, 08-442 18 60.