Stambyte Brf. Härden 117, Helenelund, Stockholm

Vad: Stambyte
Omfattning: 120 lägenheter
Beställare: Brf. Härden /HSB Konsult
Affärsområdeschef: Fredrik Lundin
Produktionstid: Augusti 2015 – maj 2016

Byggmästargruppen utför stambyte i Brf. Härden 117 i Sollentuna. Med kvarboende under produktionstiden.

Byggmästargruppen har fått i uppdrag av Brf. Härden 117 via HSB konsult att genomföra en totalentreprenad. I uppdraget ingår bygg-, målnings-, VVS- och elarbeten i samband med utbyte av VA-stammar och installation av VVC för bad, kök. Föreningen utgörs av två huvudbyggnader med 7 respektive 3 våningsplan med sammanlagt 120 lägenheter. Byggår 1969. Fastigheten är belägen på Pilvägen 24-46 i Sollentuna. HSB konsult är projektledare. Projektet genomförs med kvarboende. Produktionsstart aug 2015. Färdigställande i maj 2016.

För ytterligare information, kontakta: Fredrik Lundin, 070-222 62 61.

Härden1