Stambyte Brf Lansen, Järfälla

Vad: Stambyte
Omfattning: 120 lägenheter
Beställare: Brf. Härden /HSB Konsult
Affärsområdeschef: Fredrik Lundin
Produktionstid: Augusti 2015 – maj 2016

Byggmästargruppen har fått i uppdrag att på totalentreprenad utföra stambyte i Brf Lansen för 57 lägenheter. Bostadsinnehavarna bor kvar under produktionstiden.

Byggmästargruppen har av Brf Lansen fått förtroendet att på totalentreprenad utföra stambyte med kvarboende bostadsrättsinnehavare. Projektledare är ÅF projektledning. Projektet omfattar bygg-, målnings-, VVS- och elarbeten i samband med utbyte av VA-stammar samt installationer av VVC för bad och kök. Byte av stående dagvattenledningar i fastigheten kommer även att ske. Föreningen utgörs av 1 byggnad med 10 våningsplan med sammanlagt 57 lägenheter, byggår 1960. Fastigheten är belägen på Hammarvägen 53-55 i Järfälla. Byggstart mars 2016, färdigställandet är beräknat till augusti 2016.

För ytterligare information, kontakta: Anders Mårtensson, 070-992 70 67 eller Fredrik Lundin, 070-222 62 61 

lansen