Stambyte Brf. Stjärnfallet, Vasastan, Stockholm

Byggmästargruppen har av Brf. Stjärnfallet 21 fått förtroendet att på totalentreprenad utföra stambyte med kvarboende bostadsrättsinnehavare samt med en matvarubutik i full drift under produktionstiden. Projektledare är ÅF. Projektet omfattar bygg-, målnings-, VVS- och elarbeten samt byte av bottenledning i garage i samband med utbyte av VA-stammar samt installationer av VVC för bad, WC och kök. Byte av dagvattenledningar i fastigheten kommer även att ske. Föreningen utgörs av 1 byggnad med 9 våningsplan med sammanlagt 85 lägenheter och 1 kommersiell lokal (matvarubutik), byggår 1967. Fastigheten är belägen på Upplandsgatan 28-32 i Stockholm. Byggstart oktober 2014, färdigställandet är beräknat till september 2015.

För ytterligare information, kontakta: Fredrik Lundin,  070-222 62 61.

Stjärnfallet-300x224