Stambyte av HSB på Brf Emaljeraren

Stambyte av HSB på Brf Emaljeraren

Byggmästargruppen har av HSB Brf Emaljeraren i Kallhäll fått förtroendet att på totalentreprenad utföra stambyte med kvarboende bostadsrättsinnehavare. Projektledare är HSB Konsult. Projektet omfattar bygg-, målnings-, VVS- och elarbeten i samband med utbyte av VA-stammar samt installationer av VVC för bad, WC och kök. Byte av dagvattenledningar i fastigheten kommer även att ske. Föreningen utgörs av 1 byggnad med 8-9 våningsplan med sammanlagt 276 lägenheter och 3 kommersiella lokaler, byggår 1963. Fastigheten är belägen på Emaljvägen 2-18 i Kallhäll.

Byggstart mars 2016, färdigställandet är beräknat till januari 2018.