Om oss

 

Byggmästargruppen Stockholm BMG AB är en del av SEHED Byggmästargruppen koncernen. 

Övriga bolag i koncernen är:

SEHED Byggmästargruppen logo


 

På Byggmästargruppen knyter vi näven kring en sak: Bekymmersfria byggprojekt.

Det innebär att arbetet ska vara klart på utsatt tid, kosta det som avtalats och hålla den kvalitet vi kommit överens om. Kort och gott erbjuder vi ett partnerskap som bygger på förtroende, kvalitet och samarbete. Vi är medvetna om att utmaningar dyker upp längs vägen och det för oss osökt in på vårt viktigaste verktyg: kommunikation.För att kunna garantera dig som kund ett bekymmersfritt byggprojekt är vi måna om en öppen dialog genom hela byggprocessen.Din möjlighet att ha total överblick över alla kostnader i de projekt du anförtror oss är alltid i fokus. Beviset för att vi lyckas i vår strävan är självfallet alla våra nöjda kunder som anlitar oss om och om igen, i vissa fall sedan årtionden tillbaka.

Bekymmersfritt var ordet!

Byggmästargruppen certifieringar

 

Våra kvalitetskrav

Bekymmersfria byggprojekt bygger på ett viktigt verktyg: Kommunikation.

Byggmästargruppens kvalitetssystem Byggmästaren-2013, uppfyller kraven enligt ISO-9001:2008 och 14001:2004. Kvalitetssystemet innehåller funktions- och rutinbeskrivningar som avgränsar befogenheter och ansvar samt beskriver rutiner för våra arbetsprocesser. Begreppet ”engagemang” har fungerat som ledstjärna i vårt KMA-arbete, vi har därför målmedvetet arbetat för att tillvarata våra kunders och medarbetares upplevelser av sin verklighet, vilket även betonas i vår KMA-policy. Under 2012 reviderades systemet och kompletterades med två processer; kundkontakt och återföring, vilka stärker vår kommunikation och upplevelse av genomförda projekt.

 

omoss3