Pågående Lokalanpassning

Projekt: Svenska kyrkan
Beställare: Svenska kyrkan
Vad: Ombyggnadsarbeten i Markuskyrkan samt i tillhörande kanslibyggnad
Omfattning: 130m2
Produktionstid: Feb 2017 – Aug 2017
Ansvarig: Viktor Karlsson

 

 

Projekt: BTI Vinkeln AB
Beställare: BTI Vinkeln AB
Vad: Ombyggnad av köpcentrum med pågående verksamhet
Omfattning: 130m2
Produktionstid: Juni 2016 – Feb 2017
Ansvarig: Bo Hultgren

 

 

Projekt: Brf Henrikdalshöjden
Beställare: Brf Henrikdalshöjden
Vad: Renovering av tvättstugor samt konvertera fastighetens befintliga lokaler till nya lägenheter
Omfattning: 130m2
Produktionstid: Nov 2016 – Juni 2017
Ansvarig: Bo Hultgren