Nyheter


 

Ny VD för SEHED Byggmästargruppen AB och Byggmästargruppen Stockholm BMG AB

2019-04-29

Peter Neuberg har utsetts till ny VD för SEHED Byggmästargruppen AB och Byggmästargruppen Stockholm BMG AB. Han tillträder sin nya befattning 1 augusti 2019.

SEHED Byggmästargruppen är moderbolag i en koncern med specialistföretag inom Byggsektorn.

Koncernen har expanderat kraftigt under de senaste åren och hade en omsättning för 2018 på drygt 1,7 MDR med ca 400 medarbetare.

Peter Neuberg har erfarenhet från börsbolag och kommer närmast från rollen som VD för JM Entreprenad.

Vi välkomnar honom som ny VD och ser fram emot att tillsammans med Peter ta nästa steg i koncernens fortsatta utveckling.

Peter Neuberg   


 

MEJ Bygg i Gävle AB (MEJBygg) expanderar och går ihop med SEHED Bygg AB (SEHED)

2019-01-23

MEJ Bygg startade 1988 och bedriver verksamhet i Gävleborgs Län och Norduppland. SEHED har sin huvudsakliga verksamhet i Storstockholm men koncernen har även pågående entreprenader från Sundsvall i norr till Jönköping i söder. SEHED har starka byggmästartraditioner med rötter från 1930-talet.

MEJBygg har beslutat att gå ihop med SEHED. MEJBygg´s nuvarande ägare kommer även fortsättningsvis att vara delägare och verksamma i bolaget, med undantag för Urban Engström som bestämt sig för att successivt trappa ned. Genom att gå ihop med SEHED förstärks verksamheten. I SEHED-koncernen ingår sedan tidigare även det Gävlebaserade bolaget Byggtec.

Tillsammans kommer MEJBygg och Byggtec att få en omsättning på ca 500 MSEK och kommer att sysselsätta över 100 medarbetare. Bolagen bedöms tillsammans tillhöra de största byggbolagen i Gävleborgs Län och Norduppland med kontoren i Gävle och Bollnäs.

Verksamheten omfattar både nyproduktion och ROT-entreprenader för bostäder, kontor och andra kommersiella verksamheter. Den gemensamma personalstyrkan i regionen kommer att omfatta en mycket erfaren kår av yrkesarbetare och tjänstemän med gedigen kompetens, som arbetar med både privata och offentliga beställare.

Sammantaget erhåller Regionens beställare en starkare företagsgrupp i flera avseenden genom:

 • En bättre marknadstäckning inom våra verksamhetsområden,
 • Ökad kapacitet att åta sig och genomföra olika typer av projekt eftersom bolagens kompetens och erfarenhet kompletterar varandra,
 • Ökad kompetens både vad avser kvalificerade yrkesarbetare och tjänstemän till gagn för vår kundkrets,
 • Fortsatt stark kapitalbas och god likviditetsmässig handlingsberedskap.

För eventuella frågor, kontakta:

Per-Johan Johansson MEJBygg på tel 070 32 66 911

Kent Isaksson eller Pål Wingren, SEHED på tel 08-712 00 30.

 

mejbygg-hus


 

Byggmästargruppen gör det igen, väl genomförda projekt till nöjda kunder skapar stor efterfrågan på våra tjänster

2018-10-24

Det är glädjande att våra kunder återkommer med nya projekt och vill fortsätta att ha oss som entreprenör säger Viktor Karlsson, arbetschef inom affärsområdet lokalanpassningar. Vårt positiva varumärke sprider sig även till nya kunder vilket visar att vi arbetar på rätt sätt med hög servicenivå och produktkvalitet.

Vi arbetar just nu bland annat med ett tekniskt- och tidsmässigt komplicerat projekt i mitt inne i Kista Galleria där slutkunden är en stor och väletablerad klädkedja, beställare är Citycon. Vi utför flera hyresgästsanpassningar i olika etapper åt Slussgården med kvarsittande hyresgäster vilket ställer mycket stora krav på vår förmåga att driva projekt i miljöer där verksamhet pågår samtidigt.
Vi fortsätter också med nya projekt till Fastighets AB Melanita på Sveavägen där vi nu kommer att bygga om ytterligare 2 våningar i fastigheten.


 

Tresson och SEHED Byggmästargruppen expanderar och går ihop

2018-04-18

AB Tresson startade sin verksamhet 2006 och hade under det senaste räkenskapsåret en omsättning på drygt 200 MSEK och 55 anställda. Tresson har valt att gå ihop med SEHED Byggmästargruppen och dess nuvarande ägare kommer även fortsättningsvis att vara delägare i bolaget.

Tresson är en framstående totalleverantör av fasadarbeten. Företaget renoverar, reparerar och skapar nytt. Tresson utför allt inom fasader, fönster, balkonger och utvändigt måleri. Verksamheten bedrivs primärt i Stockholm och i Mälardalen.

SEHED Byggmästargruppen har pågående entreprenader från Sundsvall i norr till Jönköping i söder. Dotterbolagen SEHED Fasad, Byggmästargruppen Stockholm, Byggtec Gävleborg och Erikssons Plåt tillhör de äldsta och mest välrenommerade byggföretagen inom sina respektive områden.

Den gemensamma verksamheten får en omsättning på närmare 1,5 miljarder och kommer att sysselsätta drygt 350 medarbetare och bedöms vara ett av de 25 största byggbolagen i Sverige. Koncernen har kontor i Stockholm, Avesta, Bollnäs, Gävle, Norrköping, Tyresö och Uppsala.

Samgåendet ger en starkare företagsgrupp i flera avseenden genom en

 • bättre marknadstäckning inom koncernens verksamhetsområde,
 • ökad kapacitet att åta sig och genomföra olika typer av projekt.
 • ökning av personalstyrkan både vad avser kvalificerade yrkesarbetare och tjänstemän till gagn för vår kundkrets,
 • fortsatt stark kapitalbas och likviditetsmässig handlingsberedskap.

Verksamheten i koncernen kommer primärt att drivas med utgångspunkt från dotterbolagen

 • Byggmästargruppen Stockholm BMG AB med VD Bilan Danho
 • Byggtec Gävleborg AB med VD Jan-Erik Silfverberg
 • Erikssons Plåt & Kopparslageri AB med VD Robert Eriksson
 • SEHED Fasad AB med VD Kent Isaksson
 • AB Tresson Fasad med VD Fredrik Stenberg

Koncernens orderstock är god och har förstärkts ytterligare under 2018. Transaktionen förutsätter godkännande från Konkurrensverket.

För mer information, kontakta:
Bertil Andersson eller Fredrik Stenberg på Tresson 08 – 603 88 65.
Kent Isaksson eller Pål Wingren på SEHED Byggmästargruppen 08-712 00 30.

Tresson


 

Byggmästarna tar plats på Sveavägen 59 för ett nytt intressant projekt. Projektet är beläget inom kv. Våghalsen i Stockholm och beräknas pågå fram till juli 2018

2018-02-05

Fastighets AB Melanita har tecknat kontrakt med Byggmästargruppens affärsområde för lokalanpassningar att renovera 1000 kvm kontorslokaler till RFSL. Entreprenaden utförs som en samverkansentreprenad.

-Vi har de senaste åren satsat på samverkansprojekt där vi kommer in tidigt i projektet och kan bidra med vår byggmästarkompetens. Vår ide att få projektets aktörer att känna sig delaktiga i renoverings-processen för att skapa en så bra slutprodukt som möjligt för brukare och fastighetsägare är ett stimulerande arbete säger Viktor Karlsson arbetschef på Byggmästargruppen.

Förutom detta projekt är Byggmästargruppen just nu sysselsatt med flera andra stora hyresgästanpassnings-projekt. Typen av projekt varierar, som exempel kan vi nämna ombyggnaden av Danderyds sjukhus åt Locum, i Vita Huset vid Danvikstull genomförs två projekt åt Hiby och i Björkhagen håller vi på med att renovera Markuskyrkan åt Svenska Kyrkan.

 För ytterligare information om lokalanpassningar kontakta: Viktor Karlsson 070-513 39 09 alternativ Bo Hultgren 070-818 43 26

Kv. Våghalsen


 

Byggmästargruppen AB har fått förtroendet att renovera 662 lägenheter på Södermalm i Stockholm åt HSB Brf Tanto

2018-01-15

HSB Brf Tanto i Stockholm har tecknat kontrakt med Byggmästargruppen för att renovera 662 badrum och byta fastighetens vatten- och avloppsstammar. Projektet är beläget på Södermalm i Stockholm vid Tantolunden och Årstaviken. Ordern motsvarar ett värde på cirka 175 miljoner kronor.

Brf Tanto är en av Sveriges största bostadsrättsföreningar. Det är fem hus med mellan 10 och 15 våningar vilka byggdes under åren 1963 till 1965. Renoveringen startar i januari 2018 och kommer att pågå till december 2021.

– Det känns väldigt bra att komma igång med ytterligare ett stort projekt inom Stockholms-området och fortsätta stärka Byggmästargruppens position som en av de största aktörerna när det handlar om lägenhetsrenoveringar, speciellt med kvarboende.

Vi har satsat mycket på stambytesprojekt med kvarboende och blivit bra på det. Det är viktigt att de boende hela tiden känner sig delaktiga i renoveringsprocessen och att de får vara med och påverka sitt boende. För Brf Tanto har boendekommunikation varit en viktig faktor i utvärderingen för varför de valde Byggmästargruppen som entreprenör, säger Anders Mårtensson, arbetschef på Byggmästargruppen.

Förutom Brf Tanto är Byggmästargruppen i gång med flera andra stora projekt. I Solna renoveras 440 lägenheter åt Brf Hagalunden, i Kallhäll 276 lägenheter åt HSB Brf Emaljeraren och i närheten av Tantolunden har Byggmästargruppens under fyra år renoverat stora delar av kvarteret Drakenberg åt Svenska Bostäder.

Byggmästargruppens huvudinriktning är ombyggnationer av bostäder, kommersiella lokaler och fastigheter. Vi har tre affärsområden; Ombyggnad, Stambyten och Lokalombyggnad. För ytterligare information kontakta: Anders Mårtensson, 070-992 70 67 alternativ Fredrik Lundin, 070-222 62 61.

Tanto


 

Byggmästargruppen ökar attraktiviteten och skapar ytterligare fördelar för sina kunder med BF9K

2018-01-09

Som entreprenör och Byggmästare säljer vi inga färdiga produkter utan vi säljer vår kunskap och förmåga att uppfylla kundernas krav och önskemål.

Detta kräver kompetens och engagemang för kundens bästa och att vi har klart för oss och förstår hur vi ska hantera kvalité-, miljö- och arbetsmiljöfrågorna på ett trovärdigt och tryggt sätt.

För att vidmakthålla vår position på marknaden som ett välrenommerat Byggmästarföretag i Stockholm har vi därför låtit certifiera oss enligt Stockholms Byggmästarförenings verksamhetsledningssystem, BF9K.

DNV GL är oberoende revisorer och granskar årligen vår efterlevnad och utveckling av KMA-systemet så att det övergripande målet med ständig förbättring hålls levande.

För mer information om BF9K följ gärna denna länk till en informationsfilm. https://youtu.be/mr_GYtCscLY

- Det är med stor glädje jag nu kan informera våra kunder om att Byggmästargruppen certifierats i enlighet med BF9K säger Bilan Danho, VD på Byggmästargruppen.

Systemet som är direkt anpassat för byggbranschen och företagsanpassat är inte bara en stor tillgång för våra medarbetare utan skapar naturligtvis intressanta fördelar för våra kunder.

BF9K


 

Byggmästargruppen har fått förtroendet för en byggentreprenad i byggnad 39, Danderyds Sjukhus av Stockholms läns Landsting genom Locum AB. 

2017-12-18

Denna Entreprenad ingår i moderniseringen av befintlig byggnad 39 plan 1-3 där nya vårdavdelningar för Rehab samt nya administrationslokaler ska byggas samt iordningställande av nytt yttertak och nytt fläktrum.
Fastigheten  ligger på Danderyds sjukhusområde Adress Gula vägen.

Med denna ombyggnad förstärker vi ytterligare vår profil som ”Byggmästare” och vår Lokalanpassningsavdelning specialiserar sig på sjukhusombyggnader.
Ombyggnaden genomförs under tiden november 2017 till november 2018.

För ytterligare information, kontakta Bo Hultgren 070-818 43 26 eller Viktor Karlsson 070-513 39 09.

Danderyd Sjukhus


 

Erikssons Plåt i Avesta expanderar och går ihop med SEHED Byggmästargruppen

2017-12-01

Erikssons Plåt & Kopparslageri AB i Avesta bedriver verksamhet i främst Dalarna, Uppsala och Stockholmsområdet. Verksamheten som bedrivits i närmare 40 år är till stor del inriktad på projekt som kräver särskild kompetens och stort hantverkskunnande. Ett aktuellt projekt i Uppsala, Kv Fjärilen med nyproduktion av bostäder, har tillsammans med Belatchew Arkitekter varit nominerat till Stålbyggnadspriset 2017.

SEHED Byggmästargruppen med de större dotterbolagen Byggtec Gävleborg, Byggmästargruppen Stockholm och SEHED Fasad har pågående entreprenader från Sundsvall i norr till Jönköping i söder. SEHED Byggmästargruppen har starka byggmästartraditioner med rötter från 1930-talet.
Erikssons Plåt i Avesta med en årsomsättning av närmare 40 MSEK och ca 30 anställda har beslutat sig för att gå ihop med SEHED Byggmästargruppen. Ledningen kommer även fortsättningsvis att vara delägare och verksamma i bolaget.

SEHED Byggmästargruppen har en omsättning på drygt en miljard, god lönsamhet, och sysselsätter ca 300 medarbetare. Koncernen får nu kontor i Avesta, Bollnäs, Gävle, Uppsala, Stockholm och Norrköping.
Byggverksamheten omfattar både ROT-entreprenader för bostäder, kontor och andra kommersiella verksamheter samt Nyproduktion. Vi har en erfaren kår av yrkesarbetare och tjänstemän med gedigen kompetens, som arbetar med både privata och offentliga beställare.

Samgåendet förstärker företagsgruppen genom bl.a.:
• Ökad marknadstäckning inom koncernens verksamhetsområde,
• Större kapacitet att åta sig och genomföra mer komplicerade projekt där kunnandet inom plåtområdet är av vikt såväl inom Fasad- och Takentreprenader som inom området Nyproduktion,
• Ökning av personalstyrkan både vad avser kvalificerade yrkesarbetare och tjänstemän till gagn för vår kundkrets,
• Fortsatt stark kapitalbas och god likviditetsmässig handlingsberedskap.Verksamheten i koncernen kommer primärt att drivas med utgångspunkt från dotterbolagen
• Byggtec Gävleborg AB med VD Jan-Erik Silverberg
• Byggmästargruppen Stockholm BMG AB med VD Bilan Danho
• SEHED Fasad AB med VD Kent Isaksson
• Eriksson Plåt & Kopparslageri AB med VD Robert Eriksson

För eventuella frågor, kontakta: Robert Eriksson, Erikssons Plåtslageri i Avesta på tel 073-505 26 93, Kent Isaksson eller Pål Wingren, SEHED Byggmästargruppen på tel 08-712 00 30.

Erikssons Plåt och Kopparslageri AB


 

Byggmästargruppen har fått förtroendet att av Brf. Räven i Solna att renovera deras 120 lägenheter

2017-12-01

Projektet är upphandlat i en förhandlingsupphandling på totalentreprenad där Byggmästargruppen fick förtroendet bland annat för att företaget har lång erfarenhet, stark organisation och bra rutiner inom stambyten.

Brf Räven har handlat upp Byggmästargruppen i en förhandlingsupphandling på totalentreprenad att utföra stambyte i deras fastighet med kvarboende bostadsrättsinnehavare. Projektledare kommer att vara HSB Konsult och projektet avser utbyte av föreningens VA-installationer, nya elstigare renovering av badrum, duschar, wc och gemensamma utrymmen. Samtliga lägenhetsinnehavare skall ha möjlighet att göra tillval i sina lägenheter.

Föreningen består av 5 byggnader med 4 våningsplan med sammanlagt 120 lägenheter, byggår 1968. Fastigheten är belägen på Illerstigen 2-40 i Solna.
Byggstart januari 2018, färdigställandet är beräknat till december 2018.

För ytterligare information, kontakta: Anders Mårtensson.070-992 70 67 alternativ Fredrik Lundin, 070-222 62 61

Räven


 

Byggmästargruppen Stockholm BMG AB och Värmdö Bostäder i nytt samarbete för att skapa goda boendemiljöer

2017-06-08

Byggmästargruppen har fått förtroendet av Värmdö Bostäder AB att utföra stambyte och ombyggnad i 19 fastigheter med 203 lägenheter i Gamla Hästhagen i Gustavsberg. Värmdö Bostäder AB äger och förvaltar cirka 2 000 lägenheter i Gustavsberg, Hemmesta, Stavsnäs/Djurö och Ingarö.

Projektet är upphandlat på totalentreprenad där Byggmästargruppen i urvalsprocessen fick förtroendet. Projektbyrån som skötte upphandlingen och fortsätter att vara projektledare under genomförandeprocessen uppskattade Byggmästargruppens arbetssätt och rutiner samt den kompetens, erfarenhet och lämplighet som finns hos Byggmästargruppens medarbetare för denna typ av projekt med kvarboende hyresgäster.

Byggstart är planerad till hösten 2017 och färdigställandet är beräknat till årsskiftet 2019.

För ytterligare information kontakta Viktor Karlsson 070-513 39 09 eller Bo Hultgren, 070-818 43 26

Hästhagen


 

Byggmästargruppen har fått förtroendet att totalrenovera Kv Kasernen 1 i Stockholm till Svenska Bostäder.

2017-03-01

Fastigheten som ligger i hörnet Riddargatan och Grev Magnigatan på Östermalm är uppförd under åren 1891-1894. Kvartersnamnet beskriver att byggnaden uppfördes på mark som tidigare hyste Kungliga Andra Livgardets kaserner.

Arkitekt var Carl Österman och byggnaden utformades till sin arkitektur i tidens historiserande tegelarkitektur med äkta material, dekorativa putsutsmyckningar, torn och gjutjärnsbalkonger. De ursprungligen stora lägenheterna planerades med rum i fil och högkvalitativ fast inredning i enlighet med den tidens mode.

Totalrenoveringen utförs nu med beaktande av byggnadens kulturhistoriska värden och omfattar såväl utvändig som invändig renovering, markarbeten, installationsbyten och energiåtgärder.
Byggnaden är grönklassad och består av bostäder och lokaler som kommer att vara evakuerade under ombyggnadstiden.

-Med Kv. Kasernen förstärker vi ytterligare vår profil som ”Byggmästare” och vår ombyggnadsavdelning som specialister på kvalificerade ombyggnader av gamla fastigheter säger affärsområdeschef Magnus Fernström. Ombyggnaden genomförs under tiden februari 2017 till september 2018.

 

För ytterligare information, kontakta Magnus Fernström 073-654 29 07.

 

 

 


 

Byggtec Gävleborg AB expanderar och går ihop med SEHED Byggmästargruppen AB.

2017-02-14

Byggtec Gävleborg AB startade 2006 och bedriver verksamhet i Gävleborgs Län och Norduppland. SEHED Byggmästargruppen AB har sin huvudsakliga verksamhet i Storstockholm men har pågående entreprenader från Sundsvall i norr till Jönköping i söder. SEHED Byggmästargruppen har starka byggmästartraditioner med rötter från 1930-talet.

Byggtec har beslutat att gå ihop med SEHED Byggmästargruppen. Byggtec´s nuvarande ägare kommer även fortsättningsvis att vara delägare och verksamma i bolaget.
Den gemensamma verksamheten får en omsättning på över en miljard, med god lönsamhet, och kommer att sysselsätta ca 300 medarbetare. Koncernen bedöms bli ett av de 25 största byggbolagen i Sverige och får nu kontor i Bollnäs, Gävle, Uppsala, Stockholm och Norrköping.

Koncernens byggnadsverksamhet omfattar nyproduktion och ROT-entreprenader för bostäder, kontor och andra kommersiella verksamheter. Koncernen kommer att omfatta en erfaren kår av yrkesarbetare och tjänstemän med gedigen kompetens, som arbetar med både privata och offentliga beställare.

Samgåendet ger en starkare företagsgrupp i flera avseenden genom:
·Väsentligt större marknadstäckning inom koncernens verksamhetsområde,
· Ökad kapacitet att åta sig och genomföra olika typer av projekt eftersom kompetens och erfarenhet kompletterar varandra bl.a. genom Byggtec´s kompetens inom området för nyproduktion,
· Kraftfull ökning av personalstyrkan både vad avser kvalificerade yrkesarbetare och tjänstemän till gagn för vår kundkrets,
· Fortsatt stark kapitalbas och god likviditetsmässig handlingsberedskap.

Verksamheten i koncernen kommer primärt att drivas med utgångspunkt från de tre dotterbolagen:
· Byggtec Gävleborg AB med VD Jan-Erik Silverberg
· Byggmästargruppen Stockholm BMG AB med VD Bilan Danho
· SEHED Fasad AB med VD Kent Isaksson
Transaktionen är föremål för sedvanlig prövning av Konkurrensverket.

För eventuella frågor, kontakta:
Jan-Erik Silverberg, Byggtec Gävleborg på tel 026-51 04 00,
Kent Isaksson eller Pål Wingren, SEHED Byggmästargruppen på tel 08-712 00 30.

 


 

Byggmästargruppen bygger åt Svenska kyrkan.

2017-01-02

Byggmästargruppen har fått förtroendet av Svenska kyrkan och Skarpnäcks församling att utföra ombyggnadsarbeten i Markuskyrkan samt i tillhörande kanslibyggnad. Entreprenaden är en totalentreprenad i samverkan och beräknas pågå från februari till augusti under 2017.

Markuskyrkan är Skarpnäcks församlingskyrka och flaggskepp. Den unika byggnaden är ritad av Sigurd Lewerentz och har fått uppmärksamhet från många håll i världen för sin särpräglade design. Fastigheten är blåklassad vilket innebär att byggnaden har synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Kyrkan byggdes under 1950-talet och invigdes 1960.

För ytterligare information, kontakta: Viktor Karlsson, 070-5133909 alt Bo Hultgren, 070-8184326

 

 


 

Byggmästargruppen har fått förtroendet av Brf Henriksdalshöjden att bygga tre stycken nya tvättstugor samt konvertera fastighetens befintliga förråd och tvättstuga till nio stycken nya lägenheter.

2016-11-10

Byggmästargruppen har fått förtroendet att på totalentreprenad bygga om Brf Hendriksdalshöjdens befintliga fastighetsförråd och tvättstuga och konvertera dem till nio stycken nya lägenheter och tre stycken nya tvättstugor.
I samband med ombyggnationerna skall även nya kulvert i dras om i området. Idag finns kulvert i fastigheten och framöver kommer den ligga utanför fastigheten.
Produktionsstart november 2016 och klar juni 2017. Projektledare kommer att vara Jan Backman Byggkonsult AB. Fastigheten är belägen i Nacka, med adress Henriksdalsringen 37-71.

För ytterligare information, kontakta: Bo Hultgren, 070-8184326 alternativ Viktor Karlsson, 070-5133909

 


 

Byggmästargruppen har fått förtroendet av Brf Arken i Hägersten att utföra stambyte i deras 60 lägenheter

2016-11-07

Brf Arken har  handlat upp Byggmästargruppen i en förhandlingsupphandling på totalentreprenad  att utföra stambyte i deras fastighet med kvarboende bostadsrättsinnehavare. Projektledare kommer att vara HSB Konsult och projektet avser utbyte av föreningens VA-installationer, nya elstigare renovering av badrum, duschar, wc och gemensamma utrymmen.

Föreningen består av 1 byggnad med 8 våningsplan med sammanlagt 60 lägenheter, byggår 1967. Fastigheten är belägen på Hägerstens Allé 18-20 i Hägersten. Byggstart januari 2017, färdigställandet är beräknat till augusti 2017.

För ytterligare information, kontakta: Fredrik Lundin 070-222 62 61 alternativ Anders Mårtensson 070-992 70 67

 

Arken  


 

Byggmästargruppen på Nackademins Branschdag för BYGG!

2016-09-29

Byggmästargruppen kommer också i år att delta på Nackademins Branschdag för BYGG!

Är du student på Nackademin? Lägg in datumet i din kalender och ta tillfället att möta oss, ställ frågor till våra medarbetare och knyt kontakter inför framtiden! Vi möter gärna våra framtida kollegor som vi vet finns bland studenterna på Nackademin.

Vi erbjuder studenter praktikplatser där du lär dig hur vi arbetar. Skicka din ansökan till jobb@byggmastargruppen.se.

Varmt välkommen till oss på Byggmästargruppen!

8 november 2016 kl.10-12     Nackademin Uppsala, Sankt Persgatan 22

10 november 2016 kl.9-12     Nackademin Stockholm, Haga Campus Tomtebodavägen 3A, Solna

 

IMG_5411  


 

Byggmästargruppen har fått förtroendet av Brf Takten i Sollentuna att utföra stambyte i deras 234 lägenheter

2016-09-20

Projektet är upphandlat i en förhandlingsupphandling på totalentreprenad där Byggmästargruppen fick förtroendet bland annat för att företaget har lång erfarenhet, stark organisation och bra rutiner inom stambyten. Projektledare kommer att vara HSB Konsult och projektet avser utbyte av föreningens VA-installationer, elstigare, renovering av badrum, wc, dusch och gemensamma utrymmen i källare m.m.

Föreningen består av 12st huskroppar med 3st våningsplan. Föreningen är även innehavare av 4st lokaler. Fastighetens byggnader är uppförd 1968. Byggstart i januari 2017 och kommer att avslutas under mitten av 2018.

För ytterligare information, kontakta: Anders Mårtensson.070-992 70 67 alternativ Fredrik Lundin, 070-222 62 61

 

BRF TAKTEN   


 

Ny Affärsområdeschef på Byggmästargruppen

2016-07-25

Magnus Fernström har utsetts till Affärsområdeschef på Byggmästargruppen. Magnus kommer närmast från en tjänst som Affärsområdeschef på Sh bygg sten och anläggning AB. Magnus tillträder sin tjänst den 1 september. Magnus kommer i första hand att arbeta med våra ombyggnads- och samverkansprojekt.

- Med Magnus får vi ytterligare en god ledare och kompetent byggare i vår organisation. Magnus har värdefulla kunskaper och lång erfarenhet inom byggbranschen vilket även kommer att vara ett tillskott i det utvecklingsarbete som vi bedriver i företaget. Att Magnus väljer Byggmästargruppen förstärker ytterligare vårt motto med ”bekymmersfria byggen” och att vi uppfattas som en attraktiv arbetsgivare säger Carl-Gustav Ståhlberg på Byggmästargruppen.

   

Byggmästargruppen har fått i uppdrag att på totalentreprenad utföra ombyggnad av ett köpcentrum i Kungens Kurva

2016-08-24

Projektet avser ombyggnad av köpcentrum med pågående verksamhet. Nya butiker blir bland annat Leos Lekland, Apoteket AB och Subway ska flytta in. Garaget ska knytas ihop med affärsplanet genom att ett nytt rullband monteras mellan våningarna. Beställaren är BTI Vinkeln AB.

Byggstart juni 2016, färdigställandet är beräknat till februari 2017. För ytterligare information, kontakta: Bo Hultgren, 070-818 43 26

 

Kungens Kurva   


 

Ny Arbetschef på Byggmästargruppen

2016-08-17

Vi hälsar Viktor Karlsson välkommen som ny Arbetschef på Byggmästargruppen. Viktor har tidigare haft motsvarande arbetsuppgift på vårt systerbolag Sehed Bygg AB. Viktor kommer att verka inom affärsområdet Byggservice tillsammans med vår nuvarande Arbetschef Bo Hultgren och ingår i företagets ledningsgrupp.

Vi kommer att utveckla konceptet "byggservice" till att även omfatta större lokalanpassningar och ramavtal under vårt motto "bekymmersfria byggen". Med Viktor får vi nu ytterligare en kompetent ledare som har kunskap och erfarenhet av de marknader vi verkar på säger VD, Bilan Danho.

 

   Viktor Karlsson


 

Ny Affärsområdeschef på Byggmästargruppen

2016-07-25

Magnus Fernström har utsetts till Affärsområdeschef på Byggmästargruppen. Magnus kommer närmast från en tjänst som Affärsområdeschef på Sh bygg sten och anläggning AB. Magnus tillträder sin tjänst den 1 september. Magnus kommer i första hand att arbeta med våra ombyggnads- och samverkansprojekt.

- Med Magnus får vi ytterligare en god ledare och kompetent byggare i vår organisation. Magnus har värdefulla kunskaper och lång erfarenhet inom byggbranschen vilket även kommer att vara ett tillskott i det utvecklingsarbete som vi bedriver i företaget. Att Magnus väljer Byggmästargruppen förstärker ytterligare vårt motto med ”bekymmersfria byggen” och att vi uppfattas som en attraktiv arbetsgivare säger Carl-Gustav Ståhlberg på Byggmästargruppen.

   


 

Ny VD i Byggmästargruppen

2016-07-07

Styrelsen i Byggmästargruppen Stockholm BMG har utsett Bilan Danho till ny VD. Bilan Danho tillträder befattningen den första augusti 2016. Bilan Danho som är 43 år har varit verksam inom byggbranschen med inriktning på ROT-sektorn under 20 år. Bilan Danho är utbildad Byggnadsingenjör vid KTH i Stockholm. Bilan är en erfaren efterträdare till nuvarande VD Carl-Gustav Ståhlberg. Bilan Danho och Carl Gustav Ståhlberg har samarbetat under lång tid i Byggmästargruppen. Läs mer

   Byggmästargruppen vd


 

Blåkulla tar emot Byggmästargruppens stambytare för renovering av Brf Hagalundens fastigheter

2016-07-04

Bostadsområdet Blåkulla byggdes under miljonprogrammet och består av åtta 100 meter långa 14 våningshus med blåa fasader. De olika blåa nyanserna valdes för att få husen att smälta in mot himlen. Byggmästargruppen har nu tecknat avtal med Brf Hagalunden i Solna för stambyte i föreningens fastigheter som omfattar 446 lägenheter. Ordervärdet uppgår till cirka 100 miljoner kronor och projektet utförs med kvarboende under perioden oktober 2016 - maj 2020.

Med Brf Hagalunden har vårt motto om "bekymmersfria byggen" ytterligare bekräftats.

Hagalunden   


 

Byggmästargruppen har fått förtroendet att utföra stambyte i Bromma med 18 lägenheter

2016-06-09

Byggmästargruppen har av Brf Ståltråden fått förtroendet att på totalentreprenad utföra stambyte med kvarboende bostadsrättsinnehavare. Projektledare är HSB Konsult. Projektet omfattar bygg-, målnings- och VVS arbeten i samband med utbyte av VA-stammar samt installationer av VVC för bad och kök. Föreningen utgörs av 1 byggnad med 3 våningsplan med sammanlagt 18 lägenheter, byggår 1938. Fastigheten är belägen på Ståltrådsvägen 12-16 i Bromma. Byggstart september 2016, färdigställandet är beräknat till december 2016. 

   Bromma


 

Fått förtroendet att utföra stambyte med nya kök i 111 stycken lägenheter i Hagsätra

2016-05-04

Byggmästargruppen har fått i uppdrag att på totalentreprenad utföra stambyte samt tillskapande av 4st lägenheter i Kv. Fjäderlåset 2 åt Nordemo Fastighetsförvaltning. Hyresgäster bor kvar och lokaler kommer att vara i full drift under produktionstiden. Projektet påbörjas i augusti 2016 och färdigställandet är beräknat till juni 2017.

   Hagsätra


 

Lanserar ny hemsida 

2016-04-07

Byggmästargruppen lanserar en ny hemsida med fokus på användarvänlighet. Boende som ska göra tillval kan nu på ett enkelt och snabbt sätt göra sina tillval direkt via hemsidan. 

iu1q7bjyd0cqflmh8hei


 

Får uppdrag att utföra stambyten i 673 lägenheter 

2016-03-03

BRF Rågen i Sundsvall kommer utföra en omfattande renovering och Byggmästargruppen har fått uppdraget att utföra stambytet i 673 lägenheter. Projektet påbörjas under sommaren och vi tackar för förtroendet och ser fram emot att påbörja arbetet. 

       Rågen


 

Hård träning inför Tough Viking för Byggmästargruppen

2016-02-15
 
 

I år kommer vi på Byggmästargruppen delta i det 8km långa Tough Viking loppet som går av stapeln den 14/5. Nu börjar hårdträningen med och vi önskar alla deltagare lycka till.   


 

Utför stambyte i 136 lägenheter i Hägersten

2016-02-10

Byggmästargruppen har fått i uppdrag att som totalentreprenör utföra stambyte i Brf Schaletten - Modisten. Bostadsinnehavarna bor kvar och lokaler kommer att vara i full drift under produktionstiden. 


 

Byggmästargruppen utför stambyte i Järfälla

2016-01-25

Byggmästargruppen har av Brf Lansen fått förtroendet att på totalentreprenad utföra stambyte med kvarboende bostadsrättsinnehavare. Projektledare är ÅF projektledning. Projektet omfattar bygg-, målnings-, VVS- och elarbeten i samband med utbyte av VA-stammar samt installationer av VVC för bad och kök.


 

Nya stammar i Vasastaden

2016-01-13

Just nu avslutar vi på Byggmästargruppen det omfattande stambytet på Brf Stjärnfallet på Upplandsgatan. Totalt har 85 lägenheter fördelat på nio våningsplan bytt stammar. Förutom stambytet så omfattar projektet även bygg-,målning-,vvs-, elarbeten samt byte av bottenledning i garage. Projektet avslutas nu efter 11 månaders arbete och med mycket lyckat resultat.  Arbetskontoret som varit på platsen under hela projektet kommenterar att stambytet gått både snabbare och smidigare än planerat pga effektiviseringar och skalfördelarna i vår interna organisation. Samt att kommunikationen gentemot de boende varit smidig då vårt platskontor placerades i anknytning till föreningen. 

Stjärnfallet-300x224


 

Välkomnar Vanessa och Linda från Nackademin

2016-01-04

I dagarna påbörjar Vanessa och Linda sin praktik i Byggmästargruppen Trainee program. En viktig del av vårt trainee program är att praktikanter ska få se många delar av verksamheten och få en helhetsbild. Det är en tid full av utmaningar och roliga projekt. Varmt välkommen önskar alla vi på Byggmästargruppen och hoppas ni kommer ha en trevlig praktiktid. 

 


 

Byggmästargruppen nyanställer entrepenadingenjör

2016-01-04

Vårt senaste tillskott i organisationen är Sofia Skoot som kommer arbeta som entrepenadingenjör på några av våra största projekt. Hon kommer tillsammans med sitt arbetslag ansvara för planering, inköp och ekonomi från planeringstadiet till projektavslut. Sofia har en gedigen erfarenhet inom sektorn och kommer nu tillbaka efter sin mammaledighet. Vi välkomnar henne till Byggmästargruppen och hoppas hon kommer trivas.


 

 

HSB Brf Emaljeraren i Kallhäll byter stammar.

2015-12-16

Byggmästargruppen har fått i uppdrag att på totalentreprenad utföra stambyte i HSB Brf Emaljeraren i Kallhäll. Bostadsinnehavarna bor kvar och lokaler kommer att vara i full drift under produktionstiden.

 


 

Byggmästargruppen på Bostadsrättsmässan

2015-11-23

Bostadsrättsmässan är Sveriges ledande mässa  för styrelser och boende i bostadsrätter. Byggmästargruppen fanns på plats för att prata om allt inom ROT. Besökarna kunde få hjälp och tips beträffande sin förening och bjöds på fika. Byggmästargruppen har under årets mässa fokuserat på helhetslösningen som SEHED Byggmästargruppen koncernen erbjuder självklart med Byggmästargruppens kända mantra "bekymmerfria byggen". Mässan bjöd på många trevliga möten och vi vill tacka alla er som besökte vår monter. Vi vill speciellt tacka Snickar-Matte från Tv4 va i vår monter under lördagen. Här på bild tillsammans med SEHED Fasads VD, Kent Isaksson.

IMG_5686


 

Sponsringsnyheter Hammarby Bandy

2015-08-23

Vi på Byggmästargruppen vill önska Hammarby Bandy i årets satsning vi vill visa vårat stöd genom att sponsra idrottsverksamheten. 

3-edNnLd_400x400