Uppförandekod

Byggmästargruppens uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Byggmästargruppens ledning och används för att styra och utveckla verksamheten. 

Samtliga medarbetare inom Byggmästargruppen har ansvar och skyldighet att följa denna uppförandekod och övriga policys/riktlinjer som styr verksamheten. Uppförandekoden gäller även i tillämpliga delar våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Alla chefer inom Byggmästargruppen har ansvar för att uppförandekoden efterlevs i den dagliga verksamheten och ska därför själva föregå med gott exempel.

 

DSC_0001