Totalrenovering?

Låt Byggmästargruppen hantera processen när
hela fastigheten behöver ett lyft.

Rot Kommersiellt

Inom affärsområde ROT Kommersiellt är vi specialiserade på ombyggnadsprojekt i kommersiella fastigheter. Vi åtar oss lokalanpassning och tillbyggnad i den entreprenadform som passar varje projekt bäst, gärna i samverkan.

Rot Bostad

Affärsområde ROT Bostad är specialister på renovering av flerbostadshus, såväl interiört som exteriört. Vi är marknadsledande på stambyte i Sverige. Hela 80 procent av våra projekt genomförs med kvarboende hyresgäster.

”Väl fungerande samverkan förbättrar både arbetsmiljö och kompetensutveckling och främjar innovativa lösningar för en optimal slutprodukt.”

– Therese Westlund, partneringansvarig.

Hur skapar du trygghet för

kvarboende hyresgäster?

Byggmästargruppen är marknadsledande på stambyte och har erfarenheten och metodiken för att ge kvarboende hyresgäster en skonsam renoveringstid.

Nyheter

Carl Arnstad har anställts som arbetschef hos Byggmästargruppen Stockholm.

Carl Arnstad ny arbetschef

Carl Arnstad har anställts som arbetschef hos Byggmästargruppen Stockholm. Carl har en mångfacetterad bakgrund inom byggnäringen i Stockholmsregionen och kommer närmast från Plan 57 Projekt

Läs mer »

Just nu inom Byggmästargruppen

SEHED-Företagen