© 2024 Byggmästargruppen Stockholm BMG AB

590 Lägenheter med kvarboende får nya stammar

BRF Tellus, nytt stambytesprojekt med kvarboende hyresgäster på uppdrag av HSB
Byggmästargruppen har fått förtroendet att tillsammans med HSB utföra stambyte med tillhörande våtrumsrenovering åt BRF Tellus.

Fastigheterna uppfördes på mitten av 60-talet och är belägna på Tvillingarnas- och Lejonets Gata i Brandbergen. Föreningen har 590 lägenheter fördelade på 5 höghus och 7 låghus som i detta projekt är uppdelat i två huvuddelar om 310 respektive 280 lägenheter. Fastigheterna kommer få nya spill och tappvattenstammar samt ytskiktsrenovering av samtliga våtrum. Även ny förläggning av kulvert mellan huskropparna kommer utföras i entreprenaden. 

”Ett mycket spännande projekt som har många likheter med flertal av våra avslutade samt pågående projekt vilket gör att vi känner stor trygghet inför genomförandet” Berättar Victor Danielsson, Projektchef på Byggmästargruppen. 

Då projektet kommer utföras med kvarboende under hela renoveringstiden kräver det extra stor hänsyn till de boende där ordning och reda samt logistik är av allra största vikt. Byggmästargruppen har den senaste femårsperioden genomfört stambyten i ca 10 000 lägenheter i Stockholmsregionen och den absoluta huvuddelen av dessa har skett med kvarboende hyresgäster eller bostadsrättsägare. 

”För att minimera störningar för de boende kommer utförandet av kulvertarbeten kräva en mycket god planering och genomföras i etapper så framkomligheten inom området påverkas så lite som möjligt” säger Razmus Famzén, Entreprenadingenjör på Byggmästargruppen. 

På Byggmästargruppen ser man ljust på framtiden trots rådande marknadsläge. Bostadsområden med stambytesbehov finns det många av och BRF Tellus är ett i raden av många vunna förtroenden de senaste månaderna.

Projektet är planerat att starta under januari månad 2025 och beräknas vara klart under våren 2028.

Tidigare nyheter

Nytt samverkansprojekt med Väsbyhem

Ibland är förtroende, samverkan och erfarenhet viktigare än någonsin – som i vårt nya projekt på Solbergsvägen. Projektet är komplext och kräver en omfattande utredning innan vi kan börja med

Läs mer »

Så framtidssäkrar vi fastigheter

När det är dags att förbättra och utveckla fastigheter är en av våra framgångsfaktorer att vara med tidigt i processen och arbeta i samverkan med kunden. Då lägger vi grunden

Läs mer »
Stomkomplettering nyproduktion

Jakobsberg kv 1

Referensprojekt ROT Bostad Föregående Nästa Beställare: Riksbyggen Omfattning: Nyproduktion av 224 lgh Produktionstid: Nov 2021 – Dec 2022 Kvarboende: Nej Beskrivning Stomkomplettering vid nyproduktion av 224 lägenheter med garage samt

Läs mer »

Njursta

Referensprojekt ROT Kommersiellt Föregående Nästa Beställare: AB Linjedon Omfattning: Produktionstid: Jan 2021 – Dec 2021 Beskrivning Nyproduktion av industrihall med kontorsdelar och angöringsytor. Byggnaden består av stålstomme, ”sandwichväggar” och papptak.

Läs mer »
730 badrum hos Brf Viggbygärdet i Täby ska få nya stammar. Byggmästargruppen startar upp under nästa månad och projektet beräknas stå klart våren 2027.

730 badrum i Täby får nya stammar

730 badrum hos Brf Viggbygärdet i Täby ska få nya stammar. Byggmästargruppen startar upp under nästa månad och projektet beräknas stå klart våren 2027. I Täby ligger fem fastigheter som

Läs mer »
Mattias Holm är från och med den andra januari i år ny affärsområdeschef. Han kommer närmast från SH Bygg där han verkade som regionchef.

Mattias Holm ny affärsområdeschef

Från och med den andra januari i år har Byggmästargruppen en ny affärsområdeschef. Han heter Mattias Holm och kommer närmast från SH Bygg där han verkade som regionchef. Mattias har

Läs mer »
Kv Daldockan i Södertälje som ägs av Rikshem ska renoveras av Byggmästargruppen. Det omfattar stambyte med badrumsrenovering i 118 lägenheter

Kv Daldockan i Södertälje renoveras

Kv Daldockan i Södertälje är den senaste i raden av Rikshems fastigheter att renoveras av Byggmästargruppen. Projektet omfattar stambyte med badrums- och WC-renovering i 118 lägenheter och beräknas stå klart

Läs mer »
Stomkomplettering nyproduktion

Jakobsberg kv 1

Referensprojekt ROT Bostad Föregående Nästa Beställare: Riksbyggen Omfattning: Nyproduktion av 224 lgh Produktionstid: Nov 2021 – Dec 2022 Kvarboende: Nej Beskrivning Stomkomplettering vid nyproduktion av

Läs mer »

Njursta

Referensprojekt ROT Kommersiellt Föregående Nästa Beställare: AB Linjedon Omfattning: Produktionstid: Jan 2021 – Dec 2021 Beskrivning Nyproduktion av industrihall med kontorsdelar och angöringsytor. Byggnaden består

Läs mer »

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *