© 2024 Byggmästargruppen Stockholm BMG AB

ROT Bostad

ROT Bostad är specialiserade på stambyte och renovering av flerbostadshus, såväl interiört som exteriört. I samarbete med vårt breda koncernnätverk och externa leverantörer åtar vi oss gärna genomgripande renoveringsprojekt där även plåt, tak, fasad och balkonger samt olika former av om- och tillbyggnader kan ingå. Vi har stor erfarenhet av kulturklassade byggnader och har framgångsrikt genomfört renovering av både blå- och grönklassade objekt de senaste åren.

Byggmästargruppen ROT Bostad är marknadsledande på stambyte i Sverige med en produktionstakt av cirka 2 000 lägenheter per år. Av dessa genomförs den absoluta huvuddelen med kvarboende hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare under renoveringstiden.

Vi har byggt upp en unik kunskapsbank för hela stambytesprocessen, från första projektering till slutbesiktning med alla nytillkomna krav på miljö och hållbarhet och alla moment däremellan. Och vi tar gärna uppdraget att hitta ytor för att tillskapa lägenheter, det vi brukar kalla ”Lägenhetsförtätning”. Nya lägenheter kan ofta inrättas i tidigare lokaler, genom flyttning av förråd och tvättstugor eller genom att större lägenheter ritas om och blir flera mindre.

Byggmästargruppen ROT Bostad har specialistkunskaper inom energieffektivisering som omfattar fönster, el, ventilation, takomläggning, tilläggsisolering, bergvärme samt val av hissteknik och vitvaror. Även solcellsteknik installeras gärna med utvalda leverantörer. Målet är att vid varje tillfälle leverera ett slutresultat som ger byggnaden nytt liv in i nästa sekel.

Våra kunder återfinns bland allmännyttiga och privata bostadsföretag och bostadsrättsföreningar. ROT Bostad deltar gärna från tidiga skeden då vi kan bidra med all vår erfarenhet och kompetens för att hitta den optimala lösningen för den aktuella fastigheten. Och vi genomför gärna projekt i samverkan (partnering).

Byggmästargruppen Stockholm BMG AB, ROT Bostad, är certifierat enligt BKMA, medlem av Byggföretagen och Stockholms Byggmästarförening och upprätthåller kreditbetyget AAA.

Välkommen med er förfrågan eller hör av er direkt till någon av våra kontaktpersoner.

Rekommendation

Brf Kamelian projekt för Byggmästargruppen ROT Bostad.

Bilden visar ett nyrenoverat badrum hos Brf Kamelian 7 Vasastan, Stockholm. Projektet genomfördes av ROT Bostad under 2020.