© 2024 Byggmästargruppen Stockholm BMG AB

Användarvillkor Byggmästargruppen

Samtliga användarvillkor rörande Byggmästargruppens Stockholm webbplats, byggmastargruppen.se, beskrivs i detta dokument.

Genom att ta till er innehåll på sajten, oavsett form, antar ni automatiskt dessa användarvillkor utan begränsningar eller speciella förutsättningar. Vi ber er därför att noga läsa igenom villkoren innan ni påbörjar er informationssökning. Byggmästargruppen Stockholm BMG AB äger obegränsad rätt att, tid efter annan, förbättra, förnya och utöka villkoren utan att detta föregås av särskilt meddelande.

Användarvillkor - Faksimil av Byggmastargruppens webbplats.

 
1. Informationsflöde

Byggmästargruppen Stockholm BMG AB strävar efter att upprätthålla en lättmanövrerad, komplett och ständigt uppdaterad webbplats. Trots den ambitionen kan det hända att tekniska problem, kvardröjande äldre information eller typografiska felaktigheter kan resultera i att informationen missuppfattas.

Då det material som presenteras på dessa hemsidor endast är till för informativa syften, bör det aldrig användas som enskild grund för verksamhetsavgörande beslut. Vi rekommenderar som regel att ni vid specifikt intresse kontaktar relevant personal hos oss för att få konfirmation, och eventuell komplettering, av aktuell information.

2. Copyright

© Copyright Byggmästargruppen Stockholm BMG AB. All rights reserved .

Hela denna webbplats inklusive bilder, grafik, illustrationer och dokument är skyddade av copyright och får inte kopieras, distribueras eller på annat sätt dupliceras utan skriftligt godkännande av Byggmästargruppen Stockholm BMG AB.

Förekommande varumärken hörande till Byggmästargruppen Stockholm BMG AB eller SEHED Byggmästargruppen AB som presenteras på denna webbplats, i dessa användarvillkor, ägs av nämnda bolag eller den externa varumärkesinnehavare som godkänt vår användning av varumärket. Avbildning, kopiering eller användning av dessa varumärken på annat sätt än det som anges i dessa användarvillkor är helt förbjudet.

Alla icke-auktoriserade försök att använda text, grafik, bilder, illustrationer eller dokument som presenteras på dessa hemsidor är ett brott mot svensk och europeisk varumärkeslagstiftning och kan leda till åtal.

Tveka därför inte att kontakta oss om ni behöver använda specifik information eller skulle vilja skapa länkar till hela, eller enskilda delar av, denna webbplats.

3. Uppdateringar och Tillgänglighet

Byggmästargruppen Stockholm BMG AB förbehåller sig rätten att vid vissa tillfällen stänga av denna webbplats för reparationer, underhåll och/eller uppdateringar och tillägg till innehåll respektive funktionalitet. Byggmästargruppen Stockholm BMG AB garanterar därför aldrig en obruten eller ständigt felfri användarupplevelse på denna webbplats eller någon av de webbplatser denna länkar till.

4. Ansvarsfriskrivning länkar

Länkar till externa webbplatser eller sociala media som LinkedIn, Facebook, Instagram och YouTube tillhandahålls för en rikare användarupplevelse. Byggmästargruppen Stockholm BMG AB tar inget ansvar för innehållet i eller driften av sådana andra webbplatser eller mediaplattformar och friskriver sig från allt ansvar för skador till följd av användning av sådant innehåll från tredje part.

5. Ansvarsfriskrivning befintligt skick

Information inom tillhandahålls ”i befintligt skick”, det vill säga som den står och uppfattas vid användningstillfället. Byggmästargruppen Stockholm BMG AB har ingen form av ansvar i samband med användning av webbplatsen eller dess innehåll. Byggmästargruppen Stockholm BMG AB garanterar heller inte att webbplatsmaterial som ägs av Byggmästargruppen Stockholm BMG AB inte inkräktar på rättigheterna för tredje part.

6. Ansvarsfriskrivning skador

Byggmästargruppen Stockholm BMG AB ansvarar inte för eventuella skador som uppstår till följd av åtkomst eller oförmåga att komma åt webbplatsen eller en överdriven tillit inför den information som webbplatsen tillhandahåller. Det är inte möjligt för Byggmästargruppen Stockholm BMG AB att utöva fullständig kontroll av säkerheten för innehållet på byggmastargruppen.se eller den information som passerar via webbplatsens nätverk. Byggmästargruppen Stockholm BMG AB är därför befriat från ansvar för överföring eller mottagande av kränkande eller olaglig information oavsett innehåll.

Byggmästargruppen Stockholm BMG AB tar inget ansvar för dataförlust eller skador orsakade av virusinfektion eller andra datorrelaterade problem.

7. Personuppgiftspolicy

Att dela namn och kontaktuppgifter på för att upprätta kontakt med Byggmästargruppen Stockholm BMG AB sker helt frivilligt från uppgiftslämnaren. All personlig information som lämnas kommer endast att användas för de begärda ändamålen.

Byggmästargruppen Stockholm BMG AB tar automatiskt emot och registrerar information från webbläsare inklusive den sida som besöks, IP-adressen och cookieinformationen. Byggmästargruppen Stockholm BMG AB använder denna information för att sammanställa användarstatistik i ett försök att förbättra webbplatsens innehåll och uppfylla förfrågningar om produkter och tjänster.

För mer detaljerad information, se våra GDPR- respektive Cookies-policies. Information finns även i anslutning till vårt kontaktformulär. Information om GDPR kan också sökas direkt från EU:s webbplats.