© 2024 Byggmästargruppen Stockholm BMG AB

Bevarar.
Förstärker.
Utvecklar.

Bättre Q1 för Bygg än andra branscher

Bygg klarar sig något bättre än övriga branscher under Q1 2020.

Stockholmsbarometern läser av det ekonomiska läget hos företag och hushåll i Stockholm. Enligt den barometer som gjorts för första kvartalet 2020 klarar sig Bygg något bättre än övriga branscher.

Varje kvartal gör Stockholms Handelskammare en översiktlig avläsning av hur det går för företag och hushåll i Stockholmsregionen. Värden runt 100 betyder ett normalläge medan värden över eller under 100 betyder att läget är starkare respektive svagare än normalt.

För första kvartalet 2020 går att utläsa att Bygg visserligen gått ned under normallinjen men ändå klarat sig bättre än övriga branscher i regionen. Det framgår också att den totala nedgången ännu inte motsvarar den för finanskrisåren 2008-2009.

Det troliga är dock att Coronas effekter tydligare går att avläsa under innevarande kvartal som analyseras och presenteras i juli.

Se Stockholmsbarometern.

Fakta om Byggmästargruppen.

Tidigare nyheter

Byggmästargruppen - Stockholmsbarometern kvartal 2 2020 visar fortsatt positivt för byggbranschen.

Byggbranschen fortsatt bättre än index

Byggbranschen fortsätter att klara sig bra i förhållande till index enligt den ”Stockholmsbarometer” som publicerats av Stockholms Handelskammare. Stockholmsbarometern läser varje kvartal av det ekonomiska läget hos företag och hushåll

Läs mer »
Nordbygg, som skulle ha gått sista veckan i april, flyttades först till hösten men senareläggs nu ytterligare till 20-23 april 2021.

Nordbygg får ny tid under våren 2021

Byggmässan Nordbygg ställs in i år men kommer igen 2021. Det meddelar arrangören Stockholmsmässan i ett pressmeddelande. Nordbygg, som från början skulle ha gått av stapeln sista veckan i april,

Läs mer »
Bomorrow konferens om framtidens boende flyttad till 2021.

Konferens om framtidens boende flyttad

Den planerade konferensen om framtidens boende, Bomorrow, har på grund av Coronakrisen flyttats till 2021. Det meddelar arrangören HSB i ett pressmeddelande. HSB och medarrangören Mittuniversitetet bjuder därför in till

Läs mer »
Byggmästargruppen - Stockholmsbarometern kvartal 2 2020 visar fortsatt positivt för byggbranschen.

Byggbranschen fortsatt bättre än index

Byggbranschen fortsätter att klara sig bra i förhållande till index enligt den ”Stockholmsbarometer” som publicerats av Stockholms Handelskammare. Stockholmsbarometern läser varje kvartal av det ekonomiska

Läs mer »