© 2023 Byggmästargruppen Stockholm BMG AB

Bevarar.
Förstärker.
Utvecklar.

Referensprojekt ROT Bostad

Brf Henrikdalshöjden

Beställare:

Brf Henrikdalshöjden

Omfattning:

9 nya lgh, 3 nya tvättstugor

Produktionstid:

Nov 2016 – Jun 2017

Kvarboende:

Nej

Beskrivning

Nybyggnad av tre tvättstugor samt konvertering av fastighetens befintliga lokaler och en befintlig tvättstuga till nio nya lägenheter. Försäljning av tillval.

Fakta om Byggmästargruppen.

Länk till Brf Henriksdalshöjden.