© 2023 Byggmästargruppen Stockholm BMG AB

Bevarar.
Förstärker.
Utvecklar.

Brf Lofoten får nya badrum med modern teknik

Brf Lofoten i Husby får 402 nya badrum genom den nya tekniken med "luftade konstruktioner" som levereras av Byggmästargruppen Stockholm.

Brf Lofoten i Husby är med sina 402 badrum ett stort flerårigt stambytesprojekt vilket ställer extra krav på genomförandet. ”Tiden i varje lägenhet är en kritisk faktor så det blev naturligt att välja en luftad konstruktionslösning och en entreprenör som kan metoden”, säger Pär Jangholt, projektledare på HSB Strategisk Förvaltning som valde Byggmästargruppen att utföra arbetet.

Brf Lofoten är en stor HSB-förening belägen i Husby norr om Stockholm. Sammanlagt omfattar föreningen 353 lägenheter fördelade på åtta huskroppar, men vissa av bostäderna har även uthyrningsdelar vilket gör att antalet badrum blir hela 402 stycken.

Bostadskvarteren är en produkt av 1960- och 1970-talens byggboom och även om vissa uppdateringar gjorts tidigare stod det under förrförra året klart att en mer genomgripande renovering av byggnadernas stammar behövdes. Med anledning av det vände sig föreningen till HSB Strategisk Förvaltning för att få goda råd.

”Vi fick samtal från styrelsen och startade tillsammans en utredning av behoven. Efter det tog vi fram ett par olika alternativ till lösningar”, berättar Pär Jangholt, projektledare på HSB Strategisk Förvaltning och fortsätter: ”I princip stod det mellan att riva och bygga upp badrummen traditionellt eller att välja en rum-i-rum-lösning, en luftad konstruktion.”

Tiden fick bestämma metoden

Ett stambyte medför alltid stora störningar och ett orosmoment var därför hur lång tid projektet skulle ta och hur mycket det skulle påverka de boende. Det är känt att luftade konstruktioner ger betydande tidsvinster och det framstod därför snart som det bästa alternativet.

”I ett så omfattande projekt är tiden i varje lägenhet en kritisk faktor så det blev naturligt att välja en luftad konstruktionslösning och en entreprenör som kan metoden”, fortsätter Pär Jangholt.

Efter upphandling föll valet på Byggmästargruppen i Stockholm som har lång erfarenhet av luftade konstruktioner. Genom en noggrann förstudie och planering i nära samarbete med underleverantörerna kunde omloppstiden för varje badrum i Brf Lofoten fastställas till tre veckor.

”Rivning och håltagning vecka 1, väggar och installationer vecka 2, golv och vitvaror vecka 3. Ungefär så. Det är mindre än halva tiden för ett badrum jämfört med traditionell rivning och återuppbyggnad”, säger Kevin Kohr som är Byggmästargruppens ansvarige på plats. ”Såklart är det tufft och teamen arbetar i stort sett rygg mot rygg varje dag, men allt går om man pratar ihop sig. Hittills har vi inte haft en enda avvikelse från tidsplanen.”

Parallellt får lägenheternas kök en översyn. Även här gäller det stammarna men metoden är en helt annan.

”I och med att stammarna till köken var svåråtkomliga och skulle kräva omfattande rivning så valde vi istället ’relining’, alltså att de gamla avloppsrören förses med foder som gör dem lika starka som nya rör i PVC. Det var den enklaste och mest smärtfria metoden och köken kunde hållas helt intakta. Tappvattnet togs från de nya stammarna i badrummen”, fortsätter Kevin Kohr.

Färre rivningsmoment

Det som framförallt skiljer en luftad konstruktion från en traditionell lösning är att man istället för att helt riva det gamla badrummet och återuppbygga allt från grunden fäster ett ramverk där nya utanpåliggande väggmoduler monteras. Modulerna kommer färdiga med kakel och förborrade hål för rördragning och installationer. Ingen rivning eller uttorkning av de tidigare väggmaterialen behövs. Att även de gamla rörstammarna lämnas kvar blir ännu en tidsvinst.

”Förutsättningen är att det finns ett frånluftsystem, att badrummen har tillräcklig storlek och att inget av badrumsfönstren går hela vägen ut till ett hörn. Här stämde allt perfekt.”, säger Pär Jangholt. ”En annan faktor var att de gamla stamrören genomgående var inneslutna mellan två betongväggar vilket hade medfört rivningsarbeten som nu kunde undvikas.”

När detta skrivs har ungefär hälften av föreningens badrum och kök färdigställts och slutbesiktats. Resterande delar beräknas vara redo för överlämning i maj 2023.

”Både metod- och entreprenörsvalen har varit lyckade. Större renoveringar är alltid värst för de kvarboende så det är viktigt att tidsplanen följs till punkt och pricka och att det inte inträffar några oförutsedda händelser. Det har vi undvikit här”, avslutar Pär Jangholt.

Efterfrågan ökar

På Byggmästargruppen ser man ljust på framtiden för luftade konstruktioner. Bostadsområden med stambytesbehov finns det många av och metoden blir alltmer etablerad bland fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

”Vi börjar se tekniken med luftade konstruktioner som en kärnkompetens hos oss”, tillägger Peter Neuberg, VD hos Byggmästargruppen. ”Av de mer än 6 000 lägenheter vi stambytt den senaste femårsperioden har åtminstone en fjärdedel utförts med metoden. Vi förväntar oss att efterfrågan kommer att öka framöver”.

 

Läs artikeln på MyNewsDesk.

Länk till HSB Brf Lofoten.

Fakta om Byggmästargruppen.

Tidigare nyheter

Fair Play Bygg stöds av Byggmästargruppen.

Fair Play Bygg och Byggmästargruppen

Fair Play Bygg är ett projekt initierat av Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland där de tar emot tips och samlar information om brottslighet, oegentligheter och osund konkurrens i byggbranschen. Nyligen

Läs mer »
EFFEKT, kvinnligt nätverk inom BMG, har som mål att stärka, stötta och lyfta kvinnor i byggbranschen, men i synnerhet inom BMG.

EFFEKT – kvinnligt nätverk inom BMG

Byggmästargruppen kan idag stolt presentera uppstarten av EFFEKT – kvinnligt nätverk inom BMG – med mål att stärka, stötta och lyfta kvinnor i byggbranschen, men i synnerhet inom just BMG. 

Läs mer »
Byggmästargruppen - Stockholmsbarometern kvartal 2 2020 visar fortsatt positivt för byggbranschen.

Byggbranschen fortsatt bättre än index

Byggbranschen fortsätter att klara sig bra i förhållande till index enligt den ”Stockholmsbarometer” som publicerats av Stockholms Handelskammare. Stockholmsbarometern läser varje kvartal av det ekonomiska läget hos företag och hushåll

Läs mer »
Nathalie Rocha Flores är projekteringsledare på Byggmästargruppen Stockholm.

Nathalie ny projekteringsledare

Byggmästargruppen Stockholm har anställt Nathalie Rocha Flores som projekteringsledare. Hon började den 4 maj. Byggmästargruppen Stockholm har anställt Nathalie Rocha Flores som projekteringsledare. Nathalie kommer närmast från Skanska där hon

Läs mer »
Christian Leitner är arbetschef på Byggmästargruppen ROT Kommersiellt.

Christian ny arbetschef

Byggmästargruppen Stockholm har anställt Christian Leitner som arbetschef. Han började den 4 maj. Byggmästargruppen Stockholm har anställt Christian Leitner som arbetschef. Christian kommer närmast ifrån Slättö Projektutveckling och har före

Läs mer »
Stockholmshem tecknar ramavtal med Byggmästargruppen.

Ramavtal tecknat med Stockholmshem

Byggmästargruppen har som ett av fem Stockholmsbaserade byggföretag tilldelats ramavtal med allmännyttiga bostadsföretaget Stockholmshem. Avtalet undertecknades den 12 maj. Under våren 2020 har Stockholmshem genomfört en bred upphandling med syfte

Läs mer »
Bygg klarar sig något bättre än övriga branscher under Q1 2020.

Bättre Q1 för Bygg än andra branscher

Stockholmsbarometern läser av det ekonomiska läget hos företag och hushåll i Stockholm. Enligt den barometer som gjorts för första kvartalet 2020 klarar sig Bygg något bättre än övriga branscher. Varje

Läs mer »
Brf Kamelian 7 – traditionellt stambyte med kvarboende lägenhetsinnehavare, totalt 48 badrum, 12 WC samt nytt vatten och avlopp till kök.

Brf Kamelian 7

Referensprojekt ROT Bostad Föregående Nästa Beställare: Brf Kamelian 7 Omfattning: Produktionstid: Jan 2020 – Jun 2020 Kvarboende: Ja Beskrivning Traditionellt stambyte med kvarboende lägenhetsinnehavare. 48 badrum, 12 WC, nytt vatten

Läs mer »
Byggmästargruppen - Stockholmsbarometern kvartal 2 2020 visar fortsatt positivt för byggbranschen.

Byggbranschen fortsatt bättre än index

Byggbranschen fortsätter att klara sig bra i förhållande till index enligt den ”Stockholmsbarometer” som publicerats av Stockholms Handelskammare. Stockholmsbarometern läser varje kvartal av det ekonomiska

Läs mer »
Nathalie Rocha Flores är projekteringsledare på Byggmästargruppen Stockholm.

Nathalie ny projekteringsledare

Byggmästargruppen Stockholm har anställt Nathalie Rocha Flores som projekteringsledare. Hon började den 4 maj. Byggmästargruppen Stockholm har anställt Nathalie Rocha Flores som projekteringsledare. Nathalie kommer

Läs mer »
Christian Leitner är arbetschef på Byggmästargruppen ROT Kommersiellt.

Christian ny arbetschef

Byggmästargruppen Stockholm har anställt Christian Leitner som arbetschef. Han började den 4 maj. Byggmästargruppen Stockholm har anställt Christian Leitner som arbetschef. Christian kommer närmast ifrån

Läs mer »
Stockholmshem tecknar ramavtal med Byggmästargruppen.

Ramavtal tecknat med Stockholmshem

Byggmästargruppen har som ett av fem Stockholmsbaserade byggföretag tilldelats ramavtal med allmännyttiga bostadsföretaget Stockholmshem. Avtalet undertecknades den 12 maj. Under våren 2020 har Stockholmshem genomfört

Läs mer »
Brf Kamelian 7 – traditionellt stambyte med kvarboende lägenhetsinnehavare, totalt 48 badrum, 12 WC samt nytt vatten och avlopp till kök.

Brf Kamelian 7

Referensprojekt ROT Bostad Föregående Nästa Beställare: Brf Kamelian 7 Omfattning: Produktionstid: Jan 2020 – Jun 2020 Kvarboende: Ja Beskrivning Traditionellt stambyte med kvarboende lägenhetsinnehavare. 48

Läs mer »