© 2023 Byggmästargruppen Stockholm BMG AB

Bevarar.
Förstärker.
Utvecklar.

Brf Terränglöparen 9 – nytt samverkansprojekt

Byggmästargruppen presenterar Brf Terränglöparen 9 – ett nytt samverkansprojekt som ska genomgå garage- och gårdsrenovering.

Byggmästargruppen är mycket glada över att kunna presentera ännu ett samverkansprojekt. Kunden är Brf Terränglöparen 9 som ska utföra en garage- och gårdsrenovering i sin förening i Hallonbergen. Upphandlingen har pågått i omgångar sedan slutet av 2019 och kontraktet tecknades slutligen den 8 juli 2021.

Fastigheten tillhörande Brf Terränglöparen 9 återfinns i Hallonbergen, är byggd år 1969–70 och inrymmer hela 463 lägenheter fördelade på sex huskroppar om totalt 42 trappuppgångar. Den slitna innergården och garageplanet som nu står inför renovering har en totalyta av ca 30 000 kvadratmeter.

Hela projekt Terränglöparen 9 utförs enligt principen om samverkan, vilket innebär att Byggmästargruppen bildar team tillsammans med kunden och agerar utifrån en gemensam plattform. I arbetet löser löser sedan denna arbetsgrupp alla uppgifter som den ställs inför i ett mycket närmare samarbete samarbete. Det handlar därför mycket om öppenhet och förtroende. En gemensam strävan att alltid uppnå det för projektet mest fördelaktiga resultatet ska vara tongivande genom hela byggtiden.  

Brf Terränglöparen 9 genomgår heltäckande renovering

Entreprenaden inom Brf Terränglöparen 9 omfattar renovering av läckande gårdsbjälklag, utformning och genomförande av ny gård. Hit hör också ny sopsugsanläggning och fasadreparationer. I garagedelen ingår skapande av nya lokaler, en tvättplats, uppgraderad infartslösning, ny el samt belysning, ny undercentral, utbyte av ventilationsaggregat samt moderniserade tvättstugor. Hela fastigheten kommer också genomgå en komplett modernisering av passagesystem, brandlarm och styrfunktioner med alla tillhörande installationer.

Terränglöparen 9 är ett av de mest intressanta projekten på väldigt länge. Det är utan tvekan ett projekt där vi kan göra skillnad och tillsammans kan skapa något hållbart för de boende och samhället. Att rusta en så pass stor 1960-talsfastighet till modern nivå är en typ av projekt vi kommer se mycket av framöver. Jag är därför tacksam över att Byggmästargruppen har fått förtroendet att utföra den här entreprenaden, kommenterar Peter Neuberg, VD på Byggmästargruppen.

Projektet startar i augusti och hela Terränglöparen 9 beräknas vara färdigställd i december 2022.

Länk till bostadsrättsföreningen.

Fakta om Byggmästargruppen.

Så arbetar vi med samverkan.

Tidigare nyheter

Fastigheten Peterson Bergers väg 21-91 ingick i en ramavtalsupphandling som Byggmästargruppen säkrat med Uppsalahem.

Byggmästargruppen säkrar ramavtal med Uppsalahem

Byggmästargruppen har säkrat ramavtal med bostadsföretaget Uppsalahem. Ramavtalet gäller större underhålls- och renoveringsarbeten på upp till 200 mkr. Under november 2021 genomförde det allmännyttiga bostadsföretaget Uppsalahem en upphandling av större

Läs mer »
Byggmästargruppen har tecknat ramavtal med Huddinge kommuns fastighetsbolag Huge Bostäder AB.

Ramavtal tecknat med Huge

Huge Bostäder AB, Huddinge kommuns fastighetsbolag har efter upphandling tecknat ramavtal med tre byggföretag. Byggmästargruppen Stockholm BMG AB är ett av dessa. Huge Bostäder AB, verksamma nom Huddinge kommun, Stockholm,

Läs mer »
Rikshem har tecknat avtal med Byggmästargruppen. Ramavtalet gäller avrop på ROT-arbeten.

Rikshem tecknar ramavtal med Byggmästargruppen

Rikshem, ett av Sveriges största privata fastighetsbolag,  har tecknat avtal med Byggmästargruppen. Ramavtalet gäller avrop på ROT-arbeten. Det privata fastighetsbolaget Rikshem, som ägs av Fjärde AP-fonden och AMF Pensionsförsäkring AB, 

Läs mer »
Byggmästargruppens affärsområde ROT Kommersiellt har förstärkts med arbetschef Thomas Stenberg som tillträdde den 1 mars 2021.

Thomas Stenberg ny arbetschef

Byggmästargruppen är mycket glada över att välkomna Thomas Stenberg som arbetschef inom affärsområdet ROT Kommersiellt. Byggmästargruppens affärsområde ROT Kommersiellt har förstärkts upp med Thomas Stenberg som arbetschef. Thomas kommer närmast

Läs mer »
Byggmästargruppen har tecknat ramavtal med Huddinge kommuns fastighetsbolag Huge Bostäder AB.

Ramavtal tecknat med Huge

Huge Bostäder AB, Huddinge kommuns fastighetsbolag har efter upphandling tecknat ramavtal med tre byggföretag. Byggmästargruppen Stockholm BMG AB är ett av dessa. Huge Bostäder AB,

Läs mer »
Byggmästargruppens affärsområde ROT Kommersiellt har förstärkts med arbetschef Thomas Stenberg som tillträdde den 1 mars 2021.

Thomas Stenberg ny arbetschef

Byggmästargruppen är mycket glada över att välkomna Thomas Stenberg som arbetschef inom affärsområdet ROT Kommersiellt. Byggmästargruppens affärsområde ROT Kommersiellt har förstärkts upp med Thomas Stenberg

Läs mer »

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *