Byggmästargruppen bygger åt Landstinget i Danderyd

Byggmästargruppen tilldelas byggentreprenad för Danderyds Sjukhus byggnad 39 av Locum.

Byggmästargruppen har av Locum AB, Stockholms Läns Landsting, tilldelats en byggentreprenad för Danderyds Sjukhus.

Fastigheten ligger på Danderyds sjukhusområde med adress Gula Vägen. Entreprenaden ingår i moderniseringen av den sk byggnad 39, plan 1-3, där nya vårdavdelningar för Rehab och nya administrationslokaler ska byggas. Nytt yttertak och nytt fläktrum installeras samtidigt.

”Med denna sjukhusombyggnad förstärker vi ytterligare vår profil som Byggmästare och ROT Kommersiellt som specialister”, säger Bo Hultgren arbetschef på Byggmästargruppen ROT Kommersiellt.

Ombyggnaden genomförs under tiden november 2017 till november 2018.

Läs artikel på Byggnyheter.

Läs artikel på Sveriges Bygg.

Fakta om Byggmästargruppen.

Tidigare Nyheter

Carl Arnstad har anställts som arbetschef hos Byggmästargruppen Stockholm.

Carl Arnstad ny arbetschef

Carl Arnstad har anställts som arbetschef hos Byggmästargruppen Stockholm. Carl har en mångfacetterad bakgrund inom byggnäringen i Stockholmsregionen och kommer närmast från Plan 57 Projekt AB där han arbetade i

Läs mer »
Fastigheten Peterson Bergers väg 21-91 ingick i en ramavtalsupphandling som Byggmästargruppen säkrat med Uppsalahem.

Byggmästargruppen säkrar ramavtal med Uppsalahem

Byggmästargruppen har säkrat ramavtal med bostadsföretaget Uppsalahem. Ramavtalet gäller större underhålls- och renoveringsarbeten på upp till 200 mkr. Under november 2021 genomförde det allmännyttiga bostadsföretaget Uppsalahem en upphandling av större

Läs mer »