Byggmästargruppen certifierat enligt BF9K

Byggmästargruppen har KMA-policy och är sedan december 2017 certifierade i enlighet med BF9K - Byggföretagens verksamhetssystem.

Byggmästargruppen vill fortsätta skapa fördelar för medarbetare, kunder, partners och leverantörer och har därför valt att certifiera sig inom BF9K, byggbranschens motsvarighet till ISO9001:2015.

För den årliga revisionen ansvarar DNV GL, en oberoende aktör som ska tillse att det övergripande målet med ständig förbättring hålls levande.

”Det är med stor glädje jag kan informera våra kunder om att Byggmästargruppen certifierats i enlighet med BF9K, Stockholms Byggmästarförenings verksamhetssystem. Systemet som är direkt anpassat för oss. Det är inte bara en stor tillgång för våra medarbetare utan skapar naturligtvis intressanta fördelar för våra kunder”, säger Bilan Danho, VD på Byggmästargruppen.

Läs artikel på Byggkontakt.

Fakta om Byggmästargruppen.

Läs mer om hur vi arbetar med BF9K.

Se film om BF9K på YouTube.

Tidigare nyheter

Carl Arnstad har anställts som arbetschef hos Byggmästargruppen Stockholm.

Carl Arnstad ny arbetschef

Carl Arnstad har anställts som arbetschef hos Byggmästargruppen Stockholm. Carl har en mångfacetterad bakgrund inom byggnäringen i Stockholmsregionen och kommer närmast från Plan 57 Projekt AB där han arbetade i

Läs mer »
Fastigheten Peterson Bergers väg 21-91 ingick i en ramavtalsupphandling som Byggmästargruppen säkrat med Uppsalahem.

Byggmästargruppen säkrar ramavtal med Uppsalahem

Byggmästargruppen har säkrat ramavtal med bostadsföretaget Uppsalahem. Ramavtalet gäller större underhålls- och renoveringsarbeten på upp till 200 mkr. Under november 2021 genomförde det allmännyttiga bostadsföretaget Uppsalahem en upphandling av större

Läs mer »
Carl Arnstad har anställts som arbetschef hos Byggmästargruppen Stockholm.

Carl Arnstad ny arbetschef

Carl Arnstad har anställts som arbetschef hos Byggmästargruppen Stockholm. Carl har en mångfacetterad bakgrund inom byggnäringen i Stockholmsregionen och kommer närmast från Plan 57 Projekt

Läs mer »