Byggmästargruppen påbörjar Kv Lagmannen för Botkyrkabyggen

Byggmästargruppen påbörjar projekt Kv Lagmannen för Botkyrkabyggen i Alby.

Under 2020 säkrade Byggmästargruppen ramavtal med allmännyttiga bostadsföretaget Botkyrkabyggen. Det har hittills lett till ett större projekt och nu är det dags för ett andra – Kv Lagmannen på Lagman Lekares väg 1-7, 9-15 och 17-27 i Alby.

Under 2020 genomförde Botkyrkabyggen en upphandling i syfte att få fram ramavtal med utvalda byggentreprenörer. Byggmästargruppen var en av de framgångsrika. Det första konkreta projektet blev Kv Byatomten i Alby med 235 lägenheter som genomgick stambyte, renovering av badrum och fick uppgraderat elsystem.

”Botkyrkabyggen är en mycket professionell aktör med klara riktlinjer i allt de igångsätter. Byatomten har varit ett lyckat projekt där vi bland annat har fått nytta av vår kärnkunskap i att göra tillvaron smidig för kvarboende hyresgäster under byggtiden”, berättar Anders Mårtensson, arbetschef på Byggmästargruppen.

Kv Byatomten, vars stambytta lägenheter fördelas på fyra 13-våningshus, levererades helt planenligt under 2021.

Kv Lagmannen nytt projekt

Men redan i januari 2021 följdes projekt Byatomten av nästa upphandling inom ramen för det nya avtalet. Den här gången gällde det kv Lagmannen på Lagman Lekares väg 1-7, 9-15 och 17-27 i Alby. Sammanlagt 178 lägenheter fördelade på tre huskroppar. Utan kommersiella lokaler men däremot med sedvanliga tvättstugor, förråd och skyddsrum.

Upphandlingsrundan slutfördes under hösten 2021, projekteringen är gjord och bygget igång.

Entreprenaden avser ombyggnation av badrum och byte av tillhörande spill- och tappvattenstammar samt de rivningsarbeten som krävs för detta. Där det är möjligt kommer hyresgästerna att kunna välja mellan badkar eller dusch. Vissa lägenhetstyper har förutom badrum även WC eller WC/Dusch-rum. Dessa utrymmen kommer också att renoveras. Även köken ska uppgraderas.

Stambytet planeras att löpa genom hela byggnadernas höjd och de nya stammarna kommer i första hand installeras i befintliga schaktlägen. Utformningen kan dock komma att variera beroende på lägenhetstyp.

”Det är med stor glädje vi nu skriver nästa kapitel i vårt väl fungerande samarbete med Botkyrkabyggen. Det är en professionell kund med intressanta projekt i områden där vi vill verka som en hållbar ROT-entreprenör”, säger Peter Neuberg VD på Byggmästargruppen.

”Botkyrkabyggen ställer höga krav på oss som leverantör och det är något vi inom Byggmästargruppen anser vara väldigt viktigt så att alla entreprenörer har samma villkor för sitt arbete.”

Kv Lagmannen beräknas vara klart för överlämning i december 2023.

 

Läs nyheten på MyNewsDesk.

Ta del av nyheten på ByggaStockholm.

Länk till Botkyrkabyggen.

Fakta om Byggmästargruppen.

Tidigare nyheter

Fastigheten Peterson Bergers väg 21-91 ingick i en ramavtalsupphandling som Byggmästargruppen säkrat med Uppsalahem.

Byggmästargruppen säkrar ramavtal med Uppsalahem

Byggmästargruppen har säkrat ramavtal med bostadsföretaget Uppsalahem. Ramavtalet gäller större underhålls- och renoveringsarbeten på upp till 200 mkr. Under november 2021 genomförde det allmännyttiga bostadsföretaget Uppsalahem en upphandling av större

Läs mer »
Byggmästargruppen har tecknat ramavtal med Huddinge kommuns fastighetsbolag Huge Bostäder AB.

Ramavtal tecknat med Huge

Huge Bostäder AB, Huddinge kommuns fastighetsbolag har efter upphandling tecknat ramavtal med tre byggföretag. Byggmästargruppen Stockholm BMG AB är ett av dessa. Huge Bostäder AB, verksamma nom Huddinge kommun, Stockholm,

Läs mer »
Byggmästargruppen har tecknat ramavtal med Huddinge kommuns fastighetsbolag Huge Bostäder AB.

Ramavtal tecknat med Huge

Huge Bostäder AB, Huddinge kommuns fastighetsbolag har efter upphandling tecknat ramavtal med tre byggföretag. Byggmästargruppen Stockholm BMG AB är ett av dessa. Huge Bostäder AB,

Läs mer »