© 2024 Byggmästargruppen Stockholm BMG AB

Bevarar.
Förstärker.
Utvecklar.

Byggmästargruppen påbörjar Kv Lagmannen för Botkyrkabyggen

Byggmästargruppen påbörjar projekt Kv Lagmannen för Botkyrkabyggen i Alby.

Under 2020 säkrade Byggmästargruppen ramavtal med allmännyttiga bostadsföretaget Botkyrkabyggen. Det har hittills lett till ett större projekt och nu är det dags för ett andra – Kv Lagmannen på Lagman Lekares väg 1-7, 9-15 och 17-27 i Alby.

Under 2020 genomförde Botkyrkabyggen en upphandling i syfte att få fram ramavtal med utvalda byggentreprenörer. Byggmästargruppen var en av de framgångsrika. Det första konkreta projektet blev Kv Byatomten i Alby med 235 lägenheter som genomgick stambyte, renovering av badrum och fick uppgraderat elsystem.

”Botkyrkabyggen är en mycket professionell aktör med klara riktlinjer i allt de igångsätter. Byatomten har varit ett lyckat projekt där vi bland annat har fått nytta av vår kärnkunskap i att göra tillvaron smidig för kvarboende hyresgäster under byggtiden”, berättar Anders Mårtensson, arbetschef på Byggmästargruppen.

Kv Byatomten, vars stambytta lägenheter fördelas på fyra 13-våningshus, levererades helt planenligt under 2021.

Kv Lagmannen nytt projekt

Men redan i januari 2021 följdes projekt Byatomten av nästa upphandling inom ramen för det nya avtalet. Den här gången gällde det kv Lagmannen på Lagman Lekares väg 1-7, 9-15 och 17-27 i Alby. Sammanlagt 178 lägenheter fördelade på tre huskroppar. Utan kommersiella lokaler men däremot med sedvanliga tvättstugor, förråd och skyddsrum.

Upphandlingsrundan slutfördes under hösten 2021, projekteringen är gjord och bygget igång.

Entreprenaden avser ombyggnation av badrum och byte av tillhörande spill- och tappvattenstammar samt de rivningsarbeten som krävs för detta. Där det är möjligt kommer hyresgästerna att kunna välja mellan badkar eller dusch. Vissa lägenhetstyper har förutom badrum även WC eller WC/Dusch-rum. Dessa utrymmen kommer också att renoveras. Även köken ska uppgraderas.

Stambytet planeras att löpa genom hela byggnadernas höjd och de nya stammarna kommer i första hand installeras i befintliga schaktlägen. Utformningen kan dock komma att variera beroende på lägenhetstyp.

”Det är med stor glädje vi nu skriver nästa kapitel i vårt väl fungerande samarbete med Botkyrkabyggen. Det är en professionell kund med intressanta projekt i områden där vi vill verka som en hållbar ROT-entreprenör”, säger Peter Neuberg VD på Byggmästargruppen.

”Botkyrkabyggen ställer höga krav på oss som leverantör och det är något vi inom Byggmästargruppen anser vara väldigt viktigt så att alla entreprenörer har samma villkor för sitt arbete.”

Kv Lagmannen beräknas vara klart för överlämning i december 2023.

 

Läs nyheten på MyNewsDesk.

Ta del av nyheten på ByggaStockholm.

Länk till Botkyrkabyggen.

Fakta om Byggmästargruppen.

Tidigare nyheter

Inom Byggmästargruppens projekt kv Skravelberget Större 22 i centrala Stockholm är den etapp som tillhör SATS nu slutförd.

Del av projekt Skravelberget slutförd

Glada medarbetare på Byggmästargruppens ombyggnadsprojekt kv Skravelberget Större 22 i centrala Stockholm. Tillsammans har de och övriga i projektorganisationen gjort ett bra jobb med att slutföra delmålet med de fyra

Läs mer »
Byggmästargruppen har fått förtroendet avSavills att utföra ombyggnad av fastigheten Jaktvarvet 1 på Norr Mälarstrand i Stockholm.

Byggmästargruppen bygger om Jaktvarvet 1

Byggmästargruppen har fått förtroendet att åt Savills utföra en ombyggnad på fastigheten Jaktvarvet 1 på Norr Mälarstrand i Stockholm. Jaktvarvet 1 uppfördes år 1931 och består av 30 hyreslägenheter som

Läs mer »
Byggmästargruppen har färdigställt förskolan Anna åt Vectura Fastigheter AB.

Förskolan Anna färdigställd åt Vectura

Strax innan årsskiftet lämnade Byggmästargruppen över projektet Förskolan Anna till beställaren Vectura Fastigheter AB. Förskolan Anna är en del av Gasverket och Norra Djurgårdsstaden – Sveriges i särklass största stadsutvecklingsprojekt

Läs mer »
Byggmästargruppen har erhållit ett nytt stambytesprojekt där 402 badrum ska renoveras åt Brf Lofoten med luftad konstruktion.

402 badrum renoveras åt Brf Lofoten

Byggmästargruppen har erhållit ytterligare ett stambytesprojekt. Kunden är Brf Lofoten i Kista som ska utföra stambyte i föreningens 353 lägenheter med totalt 402 badrum. Brf Lofoten består av 8 bostadshus

Läs mer »
Brf Soluret i Handen har tilldelat Byggmästargruppen Stockholm BMG AB ett projekt omfattande stambyte av 176 lägenheter.

Brf Soluret väljer BMG för stambyte

Byggmästargruppen är glada över att kunna presentera ett nytt stambytesprojekt. Den här gången är det 176 lägenheter åt Brf Soluret i Handen. Kontraktet tecknades den 23 december 2020. Brf Soluret

Läs mer »
Fair Play Bygg stöds av Byggmästargruppen.

Fair Play Bygg och Byggmästargruppen

Fair Play Bygg är ett projekt initierat av Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland där de tar emot tips och samlar information om brottslighet, oegentligheter och osund konkurrens i byggbranschen. Nyligen

Läs mer »
EFFEKT, kvinnligt nätverk inom BMG, har som mål att stärka, stötta och lyfta kvinnor i byggbranschen, men i synnerhet inom BMG.

EFFEKT – kvinnligt nätverk inom BMG

Byggmästargruppen kan idag stolt presentera uppstarten av EFFEKT – kvinnligt nätverk inom BMG – med mål att stärka, stötta och lyfta kvinnor i byggbranschen, men i synnerhet inom just BMG. 

Läs mer »