Byggmästargruppen säkrar ramavtal med Uppsalahem

Fastigheten Peterson Bergers väg 21-91 ingick i en ramavtalsupphandling som Byggmästargruppen säkrat med Uppsalahem.

Byggmästargruppen har säkrat ramavtal med bostadsföretaget Uppsalahem. Ramavtalet gäller större underhålls- och renoveringsarbeten på upp till 200 mkr.

Under november 2021 genomförde det allmännyttiga bostadsföretaget Uppsalahem en upphandling av större underhålls- och renoveringsarbeten. När upphandlingen var färdig den 6 december förra året var Byggmästargruppen ett av de tre företag som nått hela vägen fram till avtalsskrivning.

”Uppsalahem är ett progressivt bostadsföretag med en väl utvecklad hållbarhetsplan. Vi är därför mycket stolta över att ha fått förtroendet i det kommande renoveringsarbetet”, säger Niclas Henriksson, arbetschef och ansvarig för det vinnande anbudet från Byggmästargruppen.

Ramavtalet omfattar större underhålls- och renoveringsprojekt av varierande storlek och komplexitet. Genomförandet kommer ske i Uppsala tätort samt vissa ytterområden inom Uppsala kommun. Avtalsperioden är på två år och Uppsalahem har därefter möjlighet att förlänga avtalet ett år i taget under ytterligare två år.

Per avrop uppskattas entreprenadsummorna variera mellan 40 Mkr och 200. Majoriteten beräknas emellertid enligt Uppsalahems egen skattning hamna på 40-100 Mkr. Totalt innebär det en takvolym på maximalt 250 Mkr per år under avtalets löptid.

”Uppsalahem är en stor och professionell kund. Den utvecklingsvilja företaget visar upp, både när det gäller det sociala och alla miljömässiga aspekter, är helt i linje med vad vi vill prioritera i vår egen organisation”, säger Peter Neuberg, VD på Byggmästargruppen. ”Vi har varit verksamma i Uppsala en längre tid. Att nu få möjlighet att i samverkan med Uppsalahem fortsätta detta arbete är en mycket välkommen möjlighet. Uppsala är en av Sveriges mest framstående kommuner”.

 

Läs anknuten artikel från Inköpsrådet.

Läs nyheten på MyNewsDesk.

Länk till Uppsalahem.

Fakta om Byggmästargruppen.

Tidigare nyheter

Carl Arnstad har anställts som arbetschef hos Byggmästargruppen Stockholm.

Carl Arnstad ny arbetschef

Carl Arnstad har anställts som arbetschef hos Byggmästargruppen Stockholm. Carl har en mångfacetterad bakgrund inom byggnäringen i Stockholmsregionen och kommer närmast från Plan 57 Projekt AB där han arbetade i

Läs mer »
Carl Arnstad har anställts som arbetschef hos Byggmästargruppen Stockholm.

Carl Arnstad ny arbetschef

Carl Arnstad har anställts som arbetschef hos Byggmästargruppen Stockholm. Carl har en mångfacetterad bakgrund inom byggnäringen i Stockholmsregionen och kommer närmast från Plan 57 Projekt

Läs mer »