© 2024 Byggmästargruppen Stockholm BMG AB

Bevarar.
Förstärker.
Utvecklar.

Byggmästargruppen säkrar ramavtal med Uppsalahem

Fastigheten Peterson Bergers väg 21-91 ingick i en ramavtalsupphandling som Byggmästargruppen säkrat med Uppsalahem.

Byggmästargruppen har säkrat ramavtal med bostadsföretaget Uppsalahem. Ramavtalet gäller större underhålls- och renoveringsarbeten på upp till 200 mkr.

Under november 2021 genomförde det allmännyttiga bostadsföretaget Uppsalahem en upphandling av större underhålls- och renoveringsarbeten. När upphandlingen var färdig den 6 december förra året var Byggmästargruppen ett av de tre företag som nått hela vägen fram till avtalsskrivning.

”Uppsalahem är ett progressivt bostadsföretag med en väl utvecklad hållbarhetsplan. Vi är därför mycket stolta över att ha fått förtroendet i det kommande renoveringsarbetet”, säger Niclas Henriksson, arbetschef och ansvarig för det vinnande anbudet från Byggmästargruppen.

Ramavtalet omfattar större underhålls- och renoveringsprojekt av varierande storlek och komplexitet. Genomförandet kommer ske i Uppsala tätort samt vissa ytterområden inom Uppsala kommun. Avtalsperioden är på två år och Uppsalahem har därefter möjlighet att förlänga avtalet ett år i taget under ytterligare två år.

Per avrop uppskattas entreprenadsummorna variera mellan 40 Mkr och 200. Majoriteten beräknas emellertid enligt Uppsalahems egen skattning hamna på 40-100 Mkr. Totalt innebär det en takvolym på maximalt 250 Mkr per år under avtalets löptid.

”Uppsalahem är en stor och professionell kund. Den utvecklingsvilja företaget visar upp, både när det gäller det sociala och alla miljömässiga aspekter, är helt i linje med vad vi vill prioritera i vår egen organisation”, säger Peter Neuberg, VD på Byggmästargruppen. ”Vi har varit verksamma i Uppsala en längre tid. Att nu få möjlighet att i samverkan med Uppsalahem fortsätta detta arbete är en mycket välkommen möjlighet. Uppsala är en av Sveriges mest framstående kommuner”.

 

Läs anknuten artikel från Inköpsrådet.

Läs nyheten på MyNewsDesk.

Länk till Uppsalahem.

Fakta om Byggmästargruppen.

Tidigare nyheter

Så framtidssäkrar vi fastigheter

När det är dags att förbättra och utveckla fastigheter är en av våra framgångsfaktorer att vara med tidigt i processen och arbeta i samverkan med kunden. Då lägger vi grunden

Läs mer »
730 badrum hos Brf Viggbygärdet i Täby ska få nya stammar. Byggmästargruppen startar upp under nästa månad och projektet beräknas stå klart våren 2027.

730 badrum i Täby får nya stammar

730 badrum hos Brf Viggbygärdet i Täby ska få nya stammar. Byggmästargruppen startar upp under nästa månad och projektet beräknas stå klart våren 2027. I Täby ligger fem fastigheter som

Läs mer »
Mattias Holm är från och med den andra januari i år ny affärsområdeschef. Han kommer närmast från SH Bygg där han verkade som regionchef.

Mattias Holm ny affärsområdeschef

Från och med den andra januari i år har Byggmästargruppen en ny affärsområdeschef. Han heter Mattias Holm och kommer närmast från SH Bygg där han verkade som regionchef. Mattias har

Läs mer »
Kv Daldockan i Södertälje som ägs av Rikshem ska renoveras av Byggmästargruppen. Det omfattar stambyte med badrumsrenovering i 118 lägenheter

Kv Daldockan i Södertälje renoveras

Kv Daldockan i Södertälje är den senaste i raden av Rikshems fastigheter att renoveras av Byggmästargruppen. Projektet omfattar stambyte med badrums- och WC-renovering i 118 lägenheter och beräknas stå klart

Läs mer »