Byggmästargruppen utför stambyte i 234 lägenheter i Sollentuna

Byggmästargruppen utför stambyte i 234 lägenheter för Brf Takten i Sollentuna.

Byggmästargruppen har fått förtroendet av Brf Takten i Sollentuna att utföra stambyte i deras 234 lägenheter.

Föreningen består av 12 huskroppar uppförda 1968 med tre våningsplan och fyra lokaler.

Projektet är  en totalentreprenad där Byggmästargruppen fått förtroendet genom lång erfarenhet, stark organisation och bra rutiner för stambyten.

Projektet omfattar byte av föreningens VA-installationer och elstigare samt renovering av badrum, wc, dusch och gemensamma utrymmen i källarplanet.

HSB Konsult tar projektledarrollen.

Byggstart i januari 2017 med avslut i mitten av 2018.

Tidigare Nyheter

Carl Arnstad har anställts som arbetschef hos Byggmästargruppen Stockholm.

Carl Arnstad ny arbetschef

Carl Arnstad har anställts som arbetschef hos Byggmästargruppen Stockholm. Carl har en mångfacetterad bakgrund inom byggnäringen i Stockholmsregionen och kommer närmast från Plan 57 Projekt AB där han arbetade i

Läs mer »
Fastigheten Peterson Bergers väg 21-91 ingick i en ramavtalsupphandling som Byggmästargruppen säkrat med Uppsalahem.

Byggmästargruppen säkrar ramavtal med Uppsalahem

Byggmästargruppen har säkrat ramavtal med bostadsföretaget Uppsalahem. Ramavtalet gäller större underhålls- och renoveringsarbeten på upp till 200 mkr. Under november 2021 genomförde det allmännyttiga bostadsföretaget Uppsalahem en upphandling av större

Läs mer »