© 2023 Byggmästargruppen Stockholm BMG AB

Bevarar.
Förstärker.
Utvecklar.

Byggmästargruppen utför stambyte i 234 lägenheter i Sollentuna

Byggmästargruppen utför stambyte i 234 lägenheter för Brf Takten i Sollentuna.

Byggmästargruppen har fått förtroendet av Brf Takten i Sollentuna att utföra stambyte i deras 234 lägenheter.

Föreningen består av 12 huskroppar uppförda 1968 med tre våningsplan och fyra lokaler.

Projektet är  en totalentreprenad där Byggmästargruppen fått förtroendet genom lång erfarenhet, stark organisation och bra rutiner för stambyten.

Projektet omfattar byte av föreningens VA-installationer och elstigare samt renovering av badrum, wc, dusch och gemensamma utrymmen i källarplanet.

HSB Konsult tar projektledarrollen.

Byggstart i januari 2017 med avslut i mitten av 2018.

Tidigare Nyheter

730 badrum hos Brf Viggbygärdet i Täby ska få nya stammar. Byggmästargruppen startar upp under nästa månad och projektet beräknas stå klart våren 2027.

730 badrum i Täby får nya stammar

730 badrum hos Brf Viggbygärdet i Täby ska få nya stammar. Byggmästargruppen startar upp under nästa månad och projektet beräknas stå klart våren 2027. I Täby ligger fem fastigheter som

Läs mer »
Mattias Holm är från och med den andra januari i år ny affärsområdeschef. Han kommer närmast från SH Bygg där han verkade som regionchef.

Mattias Holm ny affärsområdeschef

Från och med den andra januari i år har Byggmästargruppen en ny affärsområdeschef. Han heter Mattias Holm och kommer närmast från SH Bygg där han verkade som regionchef. Mattias har

Läs mer »
Kv Daldockan i Södertälje som ägs av Rikshem ska renoveras av Byggmästargruppen. Det omfattar stambyte med badrumsrenovering i 118 lägenheter

Kv Daldockan i Södertälje renoveras

Kv Daldockan i Södertälje är den senaste i raden av Rikshems fastigheter att renoveras av Byggmästargruppen. Projektet omfattar stambyte med badrums- och WC-renovering i 118 lägenheter och beräknas stå klart

Läs mer »