Stärkt trend för bygg i Stockholm

Byggbranschen i Stockholm visar för tredje kvartalet i rad en stärkt trend i Stockholmsregionen enligt Stockholmsbarometern för Q1 2022.

Stärkt trend för Bygg i Stockholm. Det visar den senaste Stockholmsbarometern från Stockholms Handelskammare som publicerades i mitten av maj. Stockholmsbarometern är en populär värdemätare

Tendensen positiv för bygg i Stockholm

Byggbranschen i Stockholm fortsätter visa en positiv tendens enligt Stockholmsbarometern för Q4 2021 som publicerades 17 februari 2022.

Byggbranschen i Stockholm visar även fortsättningsvis en positiv tendens. Det kan utläsas i den senaste Stockholmsbarometern från Stockholms Handelskammare som publicerades den 17 februari 2022.

Nordbygg tillbaka efter fyra år

Nordbygg, Sveriges största bygg- och fastighetsmässa, är tillbaka på Stockholmsmässan den 26-27 april efter fyra års uppehåll.

Nordbygg är Nordens största mötesplats för bygg- och fastighetsbranschen och brukar vartannat år locka runt 50 000 besökare i Sverige, Skandinavien, Baltikum och övriga Europa.

Byggbranschen fortsatt bättre än index

Byggmästargruppen - Stockholmsbarometern kvartal 2 2020 visar fortsatt positivt för byggbranschen.

Byggbranschen fortsätter att klara sig bra i förhållande till index enligt den ”Stockholmsbarometer” som publicerats av Stockholms Handelskammare. Stockholmsbarometern läser varje kvartal av det ekonomiska

Bättre Q1 för Bygg än andra branscher

Bygg klarar sig något bättre än övriga branscher under Q1 2020.

Stockholmsbarometern läser av det ekonomiska läget hos företag och hushåll i Stockholm. Enligt den barometer som gjorts för första kvartalet 2020 klarar sig Bygg något

Nordbygg får ny tid under våren 2021

Nordbygg, som skulle ha gått sista veckan i april, flyttades först till hösten men senareläggs nu ytterligare till 20-23 april 2021.

Byggmässan Nordbygg ställs in i år men kommer igen 2021. Det meddelar arrangören Stockholmsmässan i ett pressmeddelande. Nordbygg, som från början skulle ha gått av

Konferens om framtidens boende flyttad

Bomorrow konferens om framtidens boende flyttad till 2021.

Den planerade konferensen om framtidens boende, Bomorrow, har på grund av Coronakrisen flyttats till 2021. Det meddelar arrangören HSB i ett pressmeddelande. HSB och medarrangören