© 2023 Byggmästargruppen Stockholm BMG AB

Bevarar.
Förstärker.
Utvecklar.

Del av projekt Skravelberget slutförd

Inom Byggmästargruppens projekt kv Skravelberget Större 22 i centrala Stockholm är den etapp som tillhör SATS nu slutförd.

Glada medarbetare på Byggmästargruppens ombyggnadsprojekt kv Skravelberget Större 22 i centrala Stockholm. Tillsammans har de och övriga i projektorganisationen gjort ett bra jobb med att slutföra delmålet med de fyra våningar som tillhör motionskedjan SATS.

Projektet Kv Skravelberget omfattar byggnadens alla 11 våningsplan som genomgår ombyggnation till kontor med en speciell del av lokalerna som hyrs av motionskedjan SATS. Även fasad, tak, fönster och gårdsytor ingår i utförandeentreprenaden.

”Utmaningen med delmålet har varit den korta tidplanen samtidigt som komplexiteten och förutsättningarna vuxit. Även logistiken med arbete kring leveranser och avfallshantering mitt i stan har varit utmanande”, kommenterar Thor Watz, entreprenadingenjör inom ROT Kommersiellt på Byggmästargruppen.

Arbetena startade den 17 juni 2020 och SATS lokaler var den del som slutfördes först. 

Bilden visar delar av platsorganisationen, Thor, Fredrik, John och Roger, i de nyrenoverade lokalerna.

Byggnad från efterkrigstiden

Kv Skravelberget Större 22 är en affärs- och kontorsbyggnad som uppfördes 1953-1958 mellan Riddargatan 10 och Birger Jarlsgatan 6 B-C. Den har uppdaterats flera gånger genom åren och inrymde bland annat ett EPA-varuhus under 1970-talet. Nu har det   till största delen handlat om att skapa moderna kontor.

Totalt sett är det 8 500 kvadratmeter som ska byggas om och anpassas. Även fasad, tak, fönster och gårdsytor ingår i generalentreprenaden som beräknas kunna avslutas under året.

 

Läs gärna mer om projektet här.

Länk till SEB Trygg Liv.

Fakta om Byggmästargruppen.

Tidigare nyheter

Byggmästargruppen har KMA-policy och är sedan december 2017 certifierade i enlighet med BKMA - Byggföretagens verksamhetssystem.

Byggmästargruppen certifierat enligt BF9K

Byggmästargruppen vill fortsätta skapa fördelar för medarbetare, kunder, partners och leverantörer och har därför valt att certifiera sig inom BF9K, byggbranschens motsvarighet till ISO9001:2015. För den årliga revisionen ansvarar DNV

Läs mer »
Byggmästargruppen kommer under året renovera 120 lägenheter inom BRF Räven Solna.

Nytt byggprojekt med 120 lägenheter i Solna

Byggmästargruppen kommer under året renovera 120 lägenheter inom BRF Räven, Solna, som totalentreprenad. BRF Räven består av fem byggnader som uppfördes 1968. Varje byggnad har 4 våningsplan vilket innebär sammanlagt

Läs mer »
Byggmästargruppen har av Svenska Bostäder fått uppdraget att totalrenovera Kv Kasernen 1 på Östermalm Stockholm.

Nytt Östermalmsprojekt till Byggmästargruppen

Svenska Bostäder har givit Byggmästargruppen uppdraget att totalrenovera Kv Kasernen 1 på Östermalm, Stockholm. Kvarteret Kasernen, som ligger i hörnet Riddargatan och Grev Magnigatan på Östermalm, uppfördes under åren 1891-1894.

Läs mer »