Förskolan Anna färdigställd åt Vectura

Byggmästargruppen har färdigställt förskolan Anna åt Vectura Fastigheter AB.

Strax innan årsskiftet lämnade Byggmästargruppen över projektet Förskolan Anna till beställaren Vectura Fastigheter AB. Förskolan Anna är en del av Gasverket och Norra Djurgårdsstaden – Sveriges i särklass största stadsutvecklingsprojekt .

Byggnaden som idag inrymmer förskolan Anna uppfördes från början som en förrådsbyggnad till gasverket 1909 och innehar stadsmuseets klassificering blå, vilket ställer mycket höga krav på hur både exteriör och interiör hanteras. projektet är till stor del unikt genom att det är en del av Gasverket och Norra Djurgårdsstaden – Sveriges i särklass mest omfattande stadsutvecklingsprojekt  som innehåller både nybyggnation och renovering av Ferdinand Bobergs klassiska byggnader.

Tillsammans med Vectura, Helm Projekt och en diger projekteringsgrupp har Byggmästargruppen kunnat förädla ett historiskt byggnadsverk så att vår framtid kan utvecklas i en trivsam, genomtänkt och fantastiskt fin miljö.

I januari 2020 rullade det första anläggningsfordonet in på arbetsplatsen och tätt därin på gick första dynamitsalvan. Tack vare ett gott samarbete med beställaren har vi kunnat gå i mål för att lämna över projektet redan i december samma år.

Miljö i fokus

Under projektets gång har miljö legat i fokus och byggnaden har certifierats enligt miljöbyggnad silver.

Miljöcertifiering av en byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part. Systemet ägs och utvecklas av Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council, som även genomför certifieringarna. För nivån ”Miljöbyggnad Silver” krävs betydligt mer av den färdiga byggnaden än att endast lagkraven har följts – bland annat måste solskyddet, ljudmiljön och ventilationen vara mycket bättre.

Renovering med många delmoment

Entreprenaden omfattade konvertering/totalrenovering och tillbyggnad av industribyggnaden till en förskola med en intilliggande förskolegård.

” Projektet har varit väldigt spännande, intensivt och fullt av utmaningar som gasverket lämnat efter sig med sin anrika historia. Eftersom Norra Djurgårdsstaden är ett miljöprofilområde med högt ställda miljökrav och miljömål så har hållbarhet legat i fokus som en röd tråd från projektering till överlämnande”, kommenterar Ronny Senkal, projektchef inom ROT Kommersiellt på Byggmästargruppen.

 

Länk till Vectura.

Läs mer om Miljöbyggnad.

Tidigare artikel om projektet.

Fakta om Byggmästargruppen.

Tidigare nyheter

Fastigheten Peterson Bergers väg 21-91 ingick i en ramavtalsupphandling som Byggmästargruppen säkrat med Uppsalahem.

Byggmästargruppen säkrar ramavtal med Uppsalahem

Byggmästargruppen har säkrat ramavtal med bostadsföretaget Uppsalahem. Ramavtalet gäller större underhålls- och renoveringsarbeten på upp till 200 mkr. Under november 2021 genomförde det allmännyttiga bostadsföretaget Uppsalahem en upphandling av större

Läs mer »
Byggmästargruppen har tecknat ramavtal med Huddinge kommuns fastighetsbolag Huge Bostäder AB.

Ramavtal tecknat med Huge

Huge Bostäder AB, Huddinge kommuns fastighetsbolag har efter upphandling tecknat ramavtal med tre byggföretag. Byggmästargruppen Stockholm BMG AB är ett av dessa. Huge Bostäder AB, verksamma nom Huddinge kommun, Stockholm,

Läs mer »
Byggmästargruppen har tecknat ramavtal med Huddinge kommuns fastighetsbolag Huge Bostäder AB.

Ramavtal tecknat med Huge

Huge Bostäder AB, Huddinge kommuns fastighetsbolag har efter upphandling tecknat ramavtal med tre byggföretag. Byggmästargruppen Stockholm BMG AB är ett av dessa. Huge Bostäder AB,

Läs mer »

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *