Förskolan Anna färdigställd åt Vectura

Byggmästargruppen har färdigställt förskolan Anna åt Vectura Fastigheter AB.

Strax innan årsskiftet lämnade Byggmästargruppen över projektet Förskolan Anna till beställaren Vectura Fastigheter AB. Förskolan Anna är en del av Gasverket och Norra Djurgårdsstaden – Sveriges i särklass största stadsutvecklingsprojekt .

Byggnaden som idag inrymmer förskolan Anna uppfördes från början som en förrådsbyggnad till gasverket 1909 och innehar stadsmuseets klassificering blå, vilket ställer mycket höga krav på hur både exteriör och interiör hanteras. projektet är till stor del unikt genom att det är en del av Gasverket och Norra Djurgårdsstaden – Sveriges i särklass mest omfattande stadsutvecklingsprojekt  som innehåller både nybyggnation och renovering av Ferdinand Bobergs klassiska byggnader.

Tillsammans med Vectura, Helm Projekt och en diger projekteringsgrupp har Byggmästargruppen kunnat förädla ett historiskt byggnadsverk så att vår framtid kan utvecklas i en trivsam, genomtänkt och fantastiskt fin miljö.

I januari 2020 rullade det första anläggningsfordonet in på arbetsplatsen och tätt därin på gick första dynamitsalvan. Tack vare ett gott samarbete med beställaren har vi kunnat gå i mål för att lämna över projektet redan i december samma år.

Miljö i fokus

Under projektets gång har miljö legat i fokus och byggnaden har certifierats enligt miljöbyggnad silver.

Miljöcertifiering av en byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part. Systemet ägs och utvecklas av Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council, som även genomför certifieringarna. För nivån ”Miljöbyggnad Silver” krävs betydligt mer av den färdiga byggnaden än att endast lagkraven har följts – bland annat måste solskyddet, ljudmiljön och ventilationen vara mycket bättre.

Renovering med många delmoment

Entreprenaden omfattade konvertering/totalrenovering och tillbyggnad av industribyggnaden till en förskola med en intilliggande förskolegård.

” Projektet har varit väldigt spännande, intensivt och fullt av utmaningar som gasverket lämnat efter sig med sin anrika historia. Eftersom Norra Djurgårdsstaden är ett miljöprofilområde med högt ställda miljökrav och miljömål så har hållbarhet legat i fokus som en röd tråd från projektering till överlämnande”, kommenterar Ronny Senkal, projektchef inom ROT Kommersiellt på Byggmästargruppen.

 

Länk till Vectura.

Läs mer om Miljöbyggnad.

Tidigare artikel om projektet.

Fakta om Byggmästargruppen.

Tidigare nyheter

Byggmästargruppen har KMA-policy och är sedan december 2017 certifierade i enlighet med BKMA - Byggföretagens verksamhetssystem.

Byggmästargruppen certifierat enligt BF9K

Byggmästargruppen vill fortsätta skapa fördelar för medarbetare, kunder, partners och leverantörer och har därför valt att certifiera sig inom BF9K, byggbranschens motsvarighet till ISO9001:2015. För den årliga revisionen ansvarar DNV

Läs mer »

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *