REFERENSPROJEKT ROT KOMMERSIELLT

Förskolan Anna

Beställare:

Vectura Fastigheter AB

Omfattning:

900 m2 BTA

Produktionstid:

Jan 2020 – Dec 2020

Beskrivning

Konvertering/totalrenovering och tillbyggnad av industribyggnad till en förskola med förskolegård.
Byggnaden är blåklassad enligt stadsmuseet och har i projektet certifierats enligt miljöbyggnad silver. Omfattande anläggningsarbete med spontning, bergschakt och platsgjuten stomme för den nya tillbyggnaden med murad fasad och sedumtak.
Invändigt har den befintliga byggnaden totalrenoverats med en ny bottenplatta och utvändigt har varsam renovering genomförts. Yttre VA och finplanering.

Fakta om Byggmästargruppen.