Hagängsvägen 2-24 färdigt delprojekt i samverkan

Byggmästargruppen levererar Hagängsvägen 2-24, det första avslutade området i ett större projekt i samverkan med Väsbyhem och AFRY.

Hagängsvägen 2-24 i UpplandsVäsby ingår som ett delområde i ett större projekt i samverkan med Väsbyhem och AFRY. Byggmästargruppen har nu levererat denna första etapp.

Upphandlingen av ROT-tjänster för renovering av ett större bostadsområde i Upplands Väsby tog sin början redan under 2017. Ett kontrakt som Byggmästagruppen tog hem. Konsultföretaget AFRY bjöds in som en partner då projektet ritades upp som ett samverkansprojekt.

Samverkan innebär att Byggmästargruppen bildar team tillsammans med kunden och andra eventuella intressenter. Därefter löser den nya arbetsgruppen alla uppgifter som den ställs inför i ett mycket nära samarbete. Det handlar därför mycket om öppenhet och förtroende. En gemensam strävan att alltid uppnå det för projektet mest fördelaktiga resultatet ska vara tongivande genom hela byggtiden.

Projekteringen för Hagängsvägen 2-24 i Upplands Väsby var det första delområde som uppstartades och och produktionen drog igång 2019.

Fasadrenovering av systerföretag

Utvändigt har fastigheterna, med stöd från vårt systerbolag SEHED Tresson, fått nya fönster samt tak, fasader och balkonger renoverade. Invändigt har stambyte, främst med luftad konstruktion men även med traditionell metod, utförts. Utöver stambyte har samtliga (121) lägenheter fått ny el, säkerhetsdörrar, postboxar och tidningshållare. Samtliga arbeten har utförts med kvarboende hyresgäster.

Trygghet för kvarboende hyresgäster

För Hagängsvägen 2-24 har stort fokus legat på att öka tryggheten för boende i fastigheterna. Byggmästargruppen har mångårig erfarenhet av detta och har använt en mängd rutiner för att upprätthålla en hygglig boendemiljö under hela byggtiden.

Förrådsutrymmen har byggts om från slitna gipsväggar till öppna ljusa ytor med gallerväggar och dörrar med glas. Trapphusen har verkligen fått en mycket mer inbjudande atmosfär då de har målats om i kulörer som ligger nära det ursprungliga men som har en mer välkomnande ton.

Tydliga och genomförbara rutiner, engagemang och omtanke för de boende och projektpersonal har präglat projektet genom hela sitt genomförande.

“Jag vill tacka alla inblandade för ett fantastiskt företagsöverskridande samarbete kring Hagängsvägen 2-24. Hela resan har det varit tydligt att det gemensamma målet om en trygg miljö för hyresgästerna varit drivande för projektet”, säger Therese Westlund, partneringansvarig och projektchef på Byggmästargruppen.

 

Länk till Väsbyhem.

Fakta om Byggmästargruppen.

Läs om våra samverkansprojekt.

Tidigare nyheter

Carl Arnstad har anställts som arbetschef hos Byggmästargruppen Stockholm.

Carl Arnstad ny arbetschef

Carl Arnstad har anställts som arbetschef hos Byggmästargruppen Stockholm. Carl har en mångfacetterad bakgrund inom byggnäringen i Stockholmsregionen och kommer närmast från Plan 57 Projekt AB där han arbetade i

Läs mer »
Fastigheten Peterson Bergers väg 21-91 ingick i en ramavtalsupphandling som Byggmästargruppen säkrat med Uppsalahem.

Byggmästargruppen säkrar ramavtal med Uppsalahem

Byggmästargruppen har säkrat ramavtal med bostadsföretaget Uppsalahem. Ramavtalet gäller större underhålls- och renoveringsarbeten på upp till 200 mkr. Under november 2021 genomförde det allmännyttiga bostadsföretaget Uppsalahem en upphandling av större

Läs mer »
Carl Arnstad har anställts som arbetschef hos Byggmästargruppen Stockholm.

Carl Arnstad ny arbetschef

Carl Arnstad har anställts som arbetschef hos Byggmästargruppen Stockholm. Carl har en mångfacetterad bakgrund inom byggnäringen i Stockholmsregionen och kommer närmast från Plan 57 Projekt

Läs mer »

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.