© 2024 Byggmästargruppen Stockholm BMG AB

Hållbarhetsrapport

Byggmästargruppen Stockholm BMG AB är ett betydande byggföretag med många anställda och verksamhet med stor geografisk spridning. Ur det kommer ett ansvar att inte bara redovisa hur vi ser på löpande hållbarhetsarbete internt utan även, i en vidare kontext, ge insyn i hur arbetet bedrivs, framskrider och utvecklas allteftersom åren passerar.

Vår årliga hållbarhetsrapport är vårt sätt att visa anställda, kunder, partners och leverantörer vad vi söker för en långsiktigt hållbar utveckling. Redovisningen blir på så sätt en nyckel för förståelsen av vilka kärnvärden och principer som driver Byggmästargruppen och hur vi påverkar vår omvärld.

Rapporten behandlar fem olika kärnområden:

  • Personalrelaterade frågor
  • Sociala förhållanden
  • Miljö
  • Mänskliga rättigheter
  • Motverkandet av korruption.

Varje ny rapport släpps normalt efter avslutat räkenskapsår. Frågor om vår hållbarhetsrapport kan ställas till 
VU-ansvarig Cecilia Stawström eller VD Magnus Zetterlund.

Vilka bestämmelser som gäller för Hållbarhetsrapporter kan läsas på Bolagsverkets hemsida.

Rekommendationer

Byggmästargruppen har utformat en hållbarhetsplan för att bidra till en bättre värld.