© 2024 Byggmästargruppen Stockholm BMG AB

Referensprojekt ROT Bostad

Hästhagen

Beställare:

AB Värmdöbostäder

Omfattning:

208 lgh, 4 nya lgh, 2 lokaler

Produktionstid:

Jan 2017 – Dec 2019

Kvarboende:

Ja

Beskrivning

Hälften av lägenheterna delrenoverades, resten totalrenovering efter hyresgästönskemål. Stambyten med nya kök och badrum. Relining bottenledning. Nya elstammar. Troaxförråd. Säkerhetsdörrar och digitala postboxar. Balkongrenovering, markarbeten och byte av spolbrunnar. Tillskapande av fyra nya lägenheter. Arbeten i kommersiella lokaler, bl a golvbeläggning och fettavskiljare i restaurang.

Fakta om Byggmästargruppen.

Länk till Värmdöbostäder.