© 2024 Byggmästargruppen Stockholm BMG AB

Referensprojekt ROT Bostad

Jakobsberg kv 1

Beställare:

Riksbyggen

Omfattning:

Nyproduktion av 224 lgh

Produktionstid:

Nov 2021 – Dec 2022

Kvarboende:

Nej

Beskrivning

Stomkomplettering vid nyproduktion av 224 lägenheter med garage samt 2 lokaler.

Totalentreprenaden har omfattat allt från byggnation av lägenheter till finplanering. Garagebyggnation samt lokaler har även utförts.

Mer info: https://byggmastargruppen.se/jakobsberg-kv-1-nybyggnadsprojekt-till-byggmastargruppen/

Fakta om Byggmästargruppen.