© 2024 Byggmästargruppen Stockholm BMG AB

Referensprojekt ROT Kommersiellt

Kista Galleria

Beställare:

Citycon

Omfattning:

3000 m2

Produktionstid:

Maj 2018 – Nov 2018

Beskrivning

Anpassning av A-found lokal inklusive rulltrappa och bakre utrymme. Ombyggnad av två WC grupper, två nya rullband och två nya rulltrappor inkl glaspartier. Nya fasader till foodcourt samt samordning av andra entreprenader som golvläggning, undertak och installationer.

Fakta om Byggmästargruppen.

Länk till Kista Galleria.