© 2024 Byggmästargruppen Stockholm BMG AB

Bevarar.
Förstärker.
Utvecklar.

Garanti/felanmälan

Om du har varit med i ett renoveringsprojekt som vi genomfört och behöver komma i kontakt med oss angående det kan du fylla i och skicka oss formuläret nedan. Se till att alla uppgifter är med. Lägg gärna till bilder eller dokument som kan underlätta beskrivningen.

Att komma ihåg

När ett garantiärende kommer in till oss genomför vi regelmässigt en felsökning. Om det anmälda ärendet skulle visa sig vara av annan art än vad som ingår i garantiåtagandet kan kostnaden för felsökningen komma att debiteras.

Om du av någon anledning skulle vara förhindrad att använda formuläret kan en anmälan även postas på adress garanti@byggmastargruppen.se Observera dock att en mejlad anmälan ändå måste vara komplett, alltså innehålla alla uppgifter som i formuläret för att vi ska kunna behandla den. Och bilder som förhöjer tydligheten uppskattas på samma sätt.

Villkoren att godkänna ovan är vår GDPR-policy. Den grundar sig i sin tur på EU:s bestämmelser som kan läsas här.