© 2023 Byggmästargruppen Stockholm BMG AB

Bevarar.
Förstärker.
Utvecklar.

Kontaktpersoner

Nedan återfinns de kontaktpersoner som representerar Byggmästargruppen och våra två stora affärsområden ROT Bostad och ROT Kommersiellt. De står redo att tillsammans med vår organisation och våra kunder bevara, förstärka och utveckla regionens fastighetsbestånd.

För att undvika ”spam” har vi inte skrivit ut några mejladresser här. Samtliga kontaktpersoner går dock att nå genom mejlformatet fornamn.efternamn@byggmastargruppen.se Formatet gäller även övriga anställda inom Byggmästargruppen Stockholm BMG AB.

Frågor om verksamheten, anbud eller andra projektanknutna frågor kan även ställas direkt genom att använda vårt kontaktformulär eller genom att ringa vår växel på telefon 08 442 18 60 och efterfråga rätt person för respektive intresseområde.

Kontaktpersoner press

Se vårt Pressrum för uppgift om ansvariga kontaktpersoner i pressrelaterade frågor, bildmaterial etc. Övriga frågor och bildbeställningar besvaras företrädesvis genom vårt kontaktformulär.

Kontaktpersoner rekrytering

Söker du anställning eller praktikantplats, vänligen se dessa sidor under menyvalet Karriär för att hitta rätt kontaktvägar. Även inom koncernens specialistföretag kan det finns karriärmöjligheter. Länkar till företagen presenteras här samt längst ned på förstasidan till denna webbplats.

Mattias Holm är affärsområdeschef på Byggmästargruppen.

Mattias Holm

Affärsområdeschef

Arbetschef Niclas Henriksson Byggmästargruppen

Niclas Henriksson

Arbetschef

Therese Westlund arbetschef ROT Bostad Byggmästargruppen

Therese Westlund

Arbetschef

Pressansvariga - Cecilia Stawström - ansvarig för KMA-information på Byggmästargruppen.

Cecilia Stawström

KMA-ansvarig arbetschef

Magnus Zetterlund, verkställande direktör på byggmästargruppen.

Magnus Zetterlund

Verkställande direktör