© 2024 Byggmästargruppen Stockholm BMG AB

Bevarar.
Förstärker.
Utvecklar.

Kontaktpersoner

Nedan återfinns de kontaktpersoner som representerar Byggmästargruppen och våra två stora affärsområden ROT Bostad och ROT Kommersiellt. De står redo att tillsammans med vår organisation och våra kunder bevara, förstärka och utveckla regionens fastighetsbestånd.

För att undvika ”spam” har vi inte skrivit ut några mejladresser här. Samtliga kontaktpersoner går dock att nå genom mejlformatet fornamn.efternamn@byggmastargruppen.se Formatet gäller även övriga anställda inom Byggmästargruppen Stockholm BMG AB.

Frågor om verksamheten, anbud eller andra projektanknutna frågor kan även ställas direkt genom att använda vårt kontaktformulär eller genom att ringa vår växel på telefon 08 442 18 60 och efterfråga rätt person för respektive intresseområde.

Kontaktpersoner press

Se vårt Pressrum för uppgift om ansvariga kontaktpersoner i pressrelaterade frågor, bildmaterial etc. Övriga frågor och bildbeställningar besvaras företrädesvis genom vårt kontaktformulär.

Kontaktpersoner rekrytering

Söker du anställning eller praktikantplats, vänligen se dessa sidor under menyvalet Karriär för att hitta rätt kontaktvägar. Även inom koncernens specialistföretag kan det finns karriärmöjligheter. Länkar till företagen presenteras här samt längst ned på förstasidan till denna webbplats.

Mattias Holm affärsområdeschef Byggmästargruppen

Mattias Holm

Affärsområdeschef

Therese Westlund arbetschef ROT Bostad Byggmästargruppen

Therese Westlund

Arbetschef

Richard Nordin arbetschef Byggmästargruppen

Richard Nordin

Arbetschef

Henrik Matséus arbetschef Byggmästargruppen

Henrik Matséus

Arbetschef

Billy Johansson arbetschef Byggmästargruppen

Billy Johansson

Arbetschef

Cecilia Stawström verksamhetsutveckling Byggmästargruppen

Cecilia Stawström

Verksamhetsutvecklingsansvarig

Magnus Zetterlund VD Byggmästargruppen

Magnus Zetterlund

Verkställande direktör