© 2024 Byggmästargruppen Stockholm BMG AB

Referensprojekt ROT Bostad

Kv Byatomten 4

Beställare:

Botkyrkabyggen

Omfattning:

235 lgh

Produktionstid:

2020-2021

Kvarboende:

Ja

Beskrivning

235 lägenheter fördelade på fyra punkthus med vardera 13 våningar. Projektet omfattade i en första fas stambyten och uppgraderade badrum samt kompletterande elinstallationer.

Kv Byatomten 4 var det första projekt som genomfördes efter att Botkyrkabyggen tecknat ramavtal med Byggmästargruppen.