© 2024 Byggmästargruppen Stockholm BMG AB

Bevarar.
Förstärker.
Utvecklar.

Referensprojekt ROT Bostad

Kv Drakenberg 14

Beställare:

AB Svenska Bostäder

Omfattning:

238 lgh, 18 lokaler, nytt gruppboende

Produktionstid:

Jan 2014 – Nov 2018

Kvarboende:

Nej

Beskrivning

Kv Drakenberg 14 genomgick totalrenovering av samtliga lägenheter, allmänna utrymmen, yttertak och lokaler samt konvertering av lokaler till gruppboende. Nytt elsystem, elektroniskt låssystem och ventilationssystem (FTX). Nya fläktrum, källarförråd, undercentraler, brandlarm- och sprinkleranläggning. Samordningsansvar av fönster-, fasad-, balkong- och hissrenovering.

Garage i Kv Drakenberg 14

I Kv Drakenberg 14 genomfördes även upprustning av 15 000 kvadratmeter garage i två plan. Det var en omfattande betongrenovering med vattenbilning av bjälklag/pelare/tak/väggar. Nya ytskikt och tätskikt av epoxi. Nya installationer, brandlarmsanläggning, fläktrum, elrum, utrymningstrapphus, garageportar och gallerväggar. Renovering av skyddsrum och sprinkleranläggning.

Fakta om Byggmästargruppen.

Länk till Svenska Bostäder.