© 2024 Byggmästargruppen Stockholm BMG AB

Referensprojekt ROT Bostad

Kv Kasernen 1

Beställare:

AB Svenska Bostäder

Omfattning:

17 lgh, 11 lokaler

Produktionstid:

Jan 2017 – Dec 2019

Kvarboende:

Nej

Beskrivning

Grön kulturklassning. Varsam renovering av fastighet, med byggår 1894, invändigt och utvändigt. Marksanering och markupprustning genom dränering och nytt bärlag innergård, ny markanläggning, ytskikt och belysning. Takomläggning, fasad/balkongrenovering samt utbyte och renovering av fönster med moderna energi- och bullerprogram. Byte av stammar för vatten, avlopp, värme och el samt flytt av tvättstuga. Nya kök, genomgående renovering av ytskikt inkl konservering av huvudtrapphuset. Ny hissmaskinanläggning och konservering av hisskorg. Förstärkt ventilation. Nya stålnätsförråd på vind och källare. Ny miljöstuga i marknivå.

Fakta om Byggmästargruppen.

Se filmklipp från renoveringen.