© 2024 Byggmästargruppen Stockholm BMG AB

Bevarar.
Förstärker.
Utvecklar.

Referensprojekt ROT Kommersiellt

Kv Överkikaren

Beställare:

Lustgården

Omfattning:

1100 m2

Produktionstid:

Aug 2018 – Feb 2019

Beskrivning

Estetisk hyresgästanpassning av kontor. Med estetiskt passande avses att lösningen skall vara lämplig för byggnaden/anläggningen och att nya delar och detaljer passar väl in i med byggnadens utformning. Entreprenaden utfördes i två etapper med bland annat rivning, håltagning, bygg (erforderlig avjämning, gipsväggar, målning, golvläggning, undertak, foder, sockel snickerier, partier, beslagning mm) el, vvs, sprinkler, styr samt provisorier för genomförandet. Det faktum att det under hela entreprenaden pågick annan verksamhet i fastigheten medförde att arbetet fick genomföras med extra hänsynstaganden, såsom materialinförsel via kran under okänsliga tider.

Fakta om Byggmästargruppen.

Länk till SKR.