© 2024 Byggmästargruppen Stockholm BMG AB

Referensprojekt ROT Kommersiellt

Kv Våghalsen 12

Beställare:

Fastighets AB Melanita

Omfattning:

1800 m2

Produktionstid:

Jan 2018 – Mar 2019

Beskrivning

Hyresgästanpassning åt RFSL ca 1 800 kvadratmeter med pågående verksamhet på angränsande plan under byggtiden.

Fakta om Byggmästargruppen.