© 2024 Byggmästargruppen Stockholm BMG AB

Ledande på stambyte och renovering med kvarboende

Byggmästargruppen är ledande på stambyte och renovering med kvarboende hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare. Här kan du läsa om skillnaderna som fört oss till den positionen.

Idag finns det få möjligheter att erbjuda hyresgästerna externa bostadsalternativ vid långvariga fastighetsrenoveringar. Evakueringslägenheter är bristvara, hotell är kostsamt och tillfälligt boende i bodar blir alltför ofta en källa till missnöje för de boende. Kvar står alternativet att låta alla bo i sina lägenheter under hela renoveringstiden. Det ställer extra höga krav på den anlitade entreprenören att anpassa både metodval och bemötande för att tillse att hyresgästernas upplevelse blir så skonsam som möjligt.

Byggmästargruppen är ledande på stambyte i Sverige med en produktionstakt av cirka 2 000 lägenheter per år. Av dessa genomförs den absoluta huvuddelen med kvarboende hyresgäster. Erfarenheterna har vi utvecklat till ett program med uppgift att underlätta för dem som inte kan evakueras under projekttiden. Programmet ingår alltid i de renoveringslösningar vi erbjuder våra kunder.

Om du behöver fördjupad information om hur vi genomför stambyte med kvarboende kan du antingen ringa oss på tel 08 442 18 60 eller använda vårt kontaktformulär. Du kan också ta en titt på våra referensprojekt. Där får du en uppfattning om storleken av varje projekt och kan se om det genomfördes med eller utan kvarboende.

Ur vårt program för stambyte med kvarboende

Boendekontakter

Inför varje nytt renoveringsprojekt gör vi en genomgång av tidigare erfarenheter och önskemål för att underlätta processen och minimera risken för framtida missförstånd. Det ger en trygg grund för den hyresgästkommunikation som drivs av våra Ombyggnadssamordnare, OS. De ansvarar först och främst för att vår projektanpassade webbplats Byggmästarportalen är aktuell och uppdaterad. Boende som vill kommunicera mer direkt kan lämna ut sina mejladresser.

För att eliminera risken att boende som inte har digitala hjälpmedel missar viktig information, distribueras meddelanden även som post eller aviseringar på entrédörrar eller anslagstavlor.

OS är ständigt tillgängliga för alla frågor och hanterar de val eller tillval som hyresgästerna styr själva. De är också utbildade i problemlösning för att minska ”friktion” under projekttiden så att renoveringen som helhet uppskattas. Men vi nöjer oss inte med det utan lägger stor vikt vid att även anställda och underentreprenörer har god social kompetens. Att ha starka kulturbärare som har ett trevligt sätt och hälsar på folk i trapphusen är viktigt, speciellt i långa renoveringsprojekt.

Efter att varje lägenhet och etapp är klar skickas en enkät från Byggmästarportalen, där de boende får svara på hur de har upplevt stambytet. Tanken med utvärderingen är att renoveringsprojektet ska utveckla både oss och kunden, och skapa en bra plattform för fruktsamma samarbeten i framtiden. På så sätt kan vi bibehålla vår position som ledande på stambyte och renovering med kvarboende och leverera service med ständigt förbättrad kvalitet.

Tidplan för de boende

Vi presenterar alltid en noggrann tidsplan i samband med att renoveringsmetoden bestämts och kan då enkelt börja kommunicera både kollektivt och med varje enskild bostadsinnehavare om när och hur länge arbetena kommer att bedrivas och påverka boendemiljön i varje lägenhet. Och vi sätter en ära i att följa de tider som vi lovat.

Logistik och flöden i byggnaden

Det är viktigt att tidigt se över logistik och framkomlighet för att eliminera stress för de boende och samtidigt upprätthålla effektiva flöden. I höga hus får vi lägga extra omsorg på logistiken, till exempel genom att vi delar varje stam i två etapper för att korta ned byggtiden.

Om beslut tas att hissarna ska användas kommer vi att presentera en plan med tydliga hisstider. Vår egen praxis är att vertikaltransporter sker antingen före eller efter att hyresgästerna lämnar byggnaden för arbete och skola för att minimera stress.

Skalskydd för maximal trygghet

Skalskyddet är oerhört viktigt för trygghetsupplevelsen under byggtiden. Vi har trots allt tillgång till de kvarboendes lägenheter under hela stambytet och måste respektera att det kan medföra viss oro. Vi ser det som en central uppgift att motverka sådana negativa känslor och har därför ett färdigt program för skalskydd. Där ingår bland annat ett antal säkerhetsrutiner och speciella låssystem.

Renhållning på de boendes villkor

I god tid före projektstarten, och specifikt inför varje lägenhet, informerar vi de boende om att plocka undan och täcka känsliga föremål. Vi skyddstäcker efter behov och städar löpande både utvändigt och invändigt allteftersom arbetet fortskrider – med grovstädning varje dag och extrastädning i lägenheterna på fredagar. Vid behov tillför vi extra insatser. Vår projektledning går rond på arbetsplatsen varje dag och är särskilt uppmärksam på renhållningen. Inför besiktning görs slutstädning av berörda ytor.

Rekommendation

Vy av Brf Hagalunden i Solna som Byggmästargruppen renoverade med kvarboende lägenhetsinnehavare under åren 2016-2020.

Vy av projektet Brf Hagalunden i Solna som Byggmästargruppen renoverade med kvarboende lägenhetsinnehavare under åren 2016-2020.