Luftade konstruktioner framgångsfaktor för Väsbyprojekt

Luftade konstruktioner i badrummen blev lösningen när Byggmästargruppen renoverade 650 lägenheter i Upplands Väsby åt kunden Väsbyhem.

Renoveringen av Hasselgatan och intilliggande gator i Upplands Väsby startades under våren 2019 av ägaren Väsbyhem med Byggmästargruppen som utförare. Projektet var stort, totalt 650 lägenheter under fem år, och frågan blev snabbt hur man kunde minska störningstiden för de många hyresgäster som skulle bo kvar. Luftade konstruktioner i badrummen blev svaret.

Under sista delen av 2018 genomförde det allmännyttiga bostadsföretaget Väsbyhem en upphandling för att kontraktera en entreprenör för ett av de största renoveringsprojekten i Upplands Väsby. Projektet omfattade samtliga bostadshus på Hasselgatan 29-71, totalt 520 lägenheter. Med Väsbyhems båda systerprojekt på Hagängsvägen respektive Lövängsvägen, som uppstartades vid samma tid, blev det sammanlagt 650 lägenheter att renovera.

Redan tidigt kom man överens om att hyresgästerna måste ha möjlighet att bo kvar under byggtiden vilket gjorde att särskilda hänsyn måste tas. Både när det gäller störningar som buller och damm, men kanske ändå mer att minimera tiden som byggteamen tillbringar i varje lägenhet.

Therese Westlund, projektchef med partneringansvar på Byggmästargruppen, är glad att Väsbyprojekten drevs som ett samverkansprojekt med Väsbyhem.

”Det som är så härligt i det här projektet är att vi fick vara med så tidigt i dialogen med Väsbyhem om vad som var viktigt för dem och deras fastigheter”, säger hon i den film om Hasselgatan som kan ses i spelaren nedan. ”Vi har kunnat bidra med våran kunskap både kring tekniken men även logistiken och kommunikationen med boende.”

Just teknikkunskaperna och erfarenheten av kvarboende i olika projekt var avgörande för Väsbyhem i valet av entreprenör.

”Vi har inte bara gått på pris. Vi har utvärderat de mjuka parametrarna. Byggmästargruppen har väldigt stor erfarenhet av att hålla på med stamrenovering med kvarboende” säger Kenneth Andersson, ansvarig installationshandledare inom Väsbyhems fastighetsutveckling.

Inför samverkansteamet föreslog Byggmästargruppen tidigt att man skulle välja en speciell metod för att spara tid i de många badrummen – luftade konstruktioner. Tekniken innebär att man istället för att helt riva ut det gamla badrummet och återuppbygga allt från grunden fäster ett ramverk där nya utanpåliggande väggmoduler kan monteras. Modulerna kommer färdiga med kakel och förborrade hål för rördragning och alla installationer vilket gör att varje badrum kan genomföras i hög takt.

”Luftade konstruktioner innebär att man kan dra ned omloppstiden i lägenheten ganska mycket”, berättar Therese Westlund. ”Vi kan också minimera rivningsmomenten så det blir en bra arbetsmiljö för oss och de boende”. 

Att konstruktionen kallas ”luftad” beror på den luftspalt som lämnas mellan den gamla och nya väggen vilket ger möjlighet att fullständigt torka ut den gamla miljön samtidigt som det nya badrummet blir klart. Även detta ger en avsevärd tidsbesparing.

”Det här var ett projekt som skulle gå egentligen över fem år. Men nu med Byggmästargruppens förslag att gå på luftade konstruktioner så har vi kommit ned på tre år för hela projektet. Det gör att vi har minimerat tiderna enormt mycket”, säger Kenneth Andersson.

Även för den enskilde hyresgästen har tidsvinsterna varit uppenbara.

”Ett vanligt stambyte tar väl mellan 8-10 veckor att göra (i en lägenhet) och nu är vi nere i tre veckor med allting och det är en stor fördel för Väsbyhem. Vi kan ta hand om alla våra hyresgäster på ett väldigt bra sätt. Det är väldigt väldigt positivt från alla hyresgäster under den korta byggtiden”, tillägger Kenneth Andersson.

Hasselgatan 29-71 går under våren in i sin slutförandefas. Överlämning av projektet är beräknad att ske i juni och Väsbyhem är mycket nöjda när de sammanfattar projekttiden.

”Det här ett väldigt lyckat projekt och vi är väldigt stolta över det här. Vi håller budget och det är liksom inga konstigheter. Vi är oerhört tacksamma”, summerar Kenneth Andersson.

 

Läs artikeln på MyNewsDesk.

Se filmen på YouTube.

Länk till Väsbyhem.

Fakta om Byggmästargruppen.

Vår syn på samverkan.

Tidigare nyheter

BRF Tellus, nytt stambytesprojekt med kvarboende hyresgäster på uppdrag av HSB

590 Lägenheter med kvarboende får nya stammar

Byggmästargruppen har fått förtroendet att tillsammans med HSB utföra stambyte med tillhörande våtrumsrenovering åt BRF Tellus. Fastigheterna uppfördes på mitten av 60-talet och är belägna på Tvillingarnas- och Lejonets Gata

Läs mer »

Nytt samverkansprojekt med Väsbyhem

Ibland är förtroende, samverkan och erfarenhet viktigare än någonsin – som i vårt nya projekt på Solbergsvägen. Projektet är komplext och kräver en omfattande utredning innan vi kan börja med

Läs mer »

Så framtidssäkrar vi fastigheter

När det är dags att förbättra och utveckla fastigheter är en av våra framgångsfaktorer att vara med tidigt i processen och arbeta i samverkan med kunden. Då lägger vi grunden

Läs mer »
Stomkomplettering nyproduktion

Jakobsberg kv 1

Referensprojekt ROT Bostad Föregående Nästa Beställare: Riksbyggen Omfattning: Nyproduktion av 224 lgh Produktionstid: Nov 2021 – Dec 2022 Kvarboende: Nej Beskrivning Stomkomplettering vid nyproduktion av 224 lägenheter med garage samt

Läs mer »

Njursta

Referensprojekt ROT Kommersiellt Föregående Nästa Beställare: AB Linjedon Omfattning: Produktionstid: Jan 2021 – Dec 2021 Beskrivning Nyproduktion av industrihall med kontorsdelar och angöringsytor. Byggnaden består av stålstomme, ”sandwichväggar” och papptak.

Läs mer »
730 badrum hos Brf Viggbygärdet i Täby ska få nya stammar. Byggmästargruppen startar upp under nästa månad och projektet beräknas stå klart våren 2027.

730 badrum i Täby får nya stammar

730 badrum hos Brf Viggbygärdet i Täby ska få nya stammar. Byggmästargruppen startar upp under nästa månad och projektet beräknas stå klart våren 2027. I Täby ligger fem fastigheter som

Läs mer »
Mattias Holm är från och med den andra januari i år ny affärsområdeschef. Han kommer närmast från SH Bygg där han verkade som regionchef.

Mattias Holm ny affärsområdeschef

Från och med den andra januari i år har Byggmästargruppen en ny affärsområdeschef. Han heter Mattias Holm och kommer närmast från SH Bygg där han verkade som regionchef. Mattias har

Läs mer »
Kv Daldockan i Södertälje som ägs av Rikshem ska renoveras av Byggmästargruppen. Det omfattar stambyte med badrumsrenovering i 118 lägenheter

Kv Daldockan i Södertälje renoveras

Kv Daldockan i Södertälje är den senaste i raden av Rikshems fastigheter att renoveras av Byggmästargruppen. Projektet omfattar stambyte med badrums- och WC-renovering i 118 lägenheter och beräknas stå klart

Läs mer »
Stomkomplettering nyproduktion

Jakobsberg kv 1

Referensprojekt ROT Bostad Föregående Nästa Beställare: Riksbyggen Omfattning: Nyproduktion av 224 lgh Produktionstid: Nov 2021 – Dec 2022 Kvarboende: Nej Beskrivning Stomkomplettering vid nyproduktion av

Läs mer »

Njursta

Referensprojekt ROT Kommersiellt Föregående Nästa Beställare: AB Linjedon Omfattning: Produktionstid: Jan 2021 – Dec 2021 Beskrivning Nyproduktion av industrihall med kontorsdelar och angöringsytor. Byggnaden består

Läs mer »