© 2024 Byggmästargruppen Stockholm BMG AB

Bevarar.
Förstärker.
Utvecklar.

Referensprojekt ROT Kommersiellt

Markuskyrkan

Beställare:

Svenska kyrkan, Skarpnäcks församling

Omfattning:

730 m2

Produktionstid:

Apr 2018 – Jun 2019

Beskrivning

Projektet i Markuskyrkan omfattade restaurering av ventilation i den kulturklassade kyrkobyggnaden och den tillhörande kanslibyggnaden. Nytt fläktrum under församlingsbyggnaden i ”krypgrund” under bjälklaget med nya ventilationskanaler. Diskreta ingrepp för ventilationsdon i byggnaden. Nya fläktar för till- och frånluft och sammankoppling med befintliga. Ny anläggning diskret placerad på baksidan av kanslibyggnaden. Delvis byte av väggmaterial och ventilering av väggar. Uppdatering av elnät. Ny brandutgång.

Markuskyrkan är ritad av Sigurd Lewerentz och räknas som en av höjdpunkterna i 1900-talets brutalistiska arkitektur. Både kyrkan, kanslibyggnaden och tomtmarken är klassade som kyrkligt kulturminne. Det innebär att dessa enligt lag skall bevaras i ursprungligt skick. För att klara detta anlitades en antikvarie som rådfrågades löpande genom hela ombyggnaden.

Fakta om Byggmästargruppen.

Länk till Markuskyrkan.