Med anledning av Covid-19

Situationen med coronaviruset och de kraftiga åtgärder som vidtas av myndigheter och regeringen är en tuff utmaning i hela samhället. Som arbetsgivare  har vi ett ansvar att motverka ohälsa.

Följande åtgärder genomförs för att minska smittspridningen på våra arbetsplatser:

  • Vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Smittskyddsenheten
  • Vi uppmanar alla medarbetare att vara noga med hygienen och ger råd om hur de ska agera vid symptom 
  • Vi utför riskbedömningar
  • Vi anpassar våra ordnings- och skyddsregler
  • Vi minimerar fysiska möten genom att ständigt utvärdera möjligheten till digitala forum
  • Vi undviker att samla flera medarbetare på samma ställe, t.ex. vid utbildningar, om inte säkerhetsavstånd kan hållas

Rekommendation

  • Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.
Byggmästargruppen Container Förskolan Anna 2020