© 2024 Byggmästargruppen Stockholm BMG AB

Bevarar.
Förstärker.
Utvecklar.

Med anledning av Covid-19

Situationen med coronaviruset och de åtgärder som vidtagits av myndigheter och regeringen har varit en tuff utmaning för det svenska samhället och resten av världen. Som arbetsgivare har vi ett ansvar att motverka ohälsa och har därför under hela pandemin agerat med åtgärder för att begränsa spridning av covid-19.

Följande åtgärder har använts för att minska smittspridningen på våra arbetsplatser:

  • Vi har följt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Smittskyddsenheten
  • Vi har uppmanat alla medarbetare att vara noga med hygienen och givit råd om hur de ska agera vid symptom 
  • Vi har utfört löpande riskbedömningar
  • Vi har anpassat våra ordnings- och skyddsregler
  • Vi har minimerat fysiska möten genom att ständigt utvärdera möjligheten till digitala forum
  • Vi har undvikit att samla flera medarbetare på samma ställe, t.ex. vid utbildningar, om inte säkerhetsavstånd kan hållas

Rekommendation

  • Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.
Byggmästargruppen Container Förskolan Anna 2020