Melanita anlitar Byggmästargruppen för att renovera åt RFSL

Byggmästargruppen hyresgästanpassar Kv Våghalsen 12 åt RFSL för Melanita.

Fastighets AB Melanita har tecknat kontrakt med Byggmästargruppen ROT Kommersiellt att renovera 1000 kvadratmeter kontorslokaler till RFSL.

Fastigheten är belägen på Sveavägen 59 och entreprenaden utförs i samverkan.

”Vi har de senaste åren satsat på samverkansprojekt där vi kommer in tidigt i projektet och kan bidra med vår byggmästarkompetens. Vår idé att få projektets aktörer att känna sig delaktiga i renoveringsprocessen för att skapa en så bra slutprodukt som möjligt för brukare och fastighetsägare är mycket stimulerande”, säger Viktor Karlsson arbetschef på Byggmästargruppen ROT Kommersiellt.

Byggmästargruppen ROT Kommersiellt är i övrigt sysselsatt med flera andra hyresgästanpassningsprojekt, bland annat ombyggnaden av Danderyds sjukhus åt Locum, Vita Huset vid Danvikstull (Hiby) och Markuskyrkan i Björkhagen (Svenska Kyrkan).

 

Läs artikel på Bygga Stockholm.

Läs artikel på World in Property.

Fakta om Byggmästargruppen.

Tidigare nyheter

EFFEKT- BMGs kvinnliga nätverk Byggmästargruppen 2020

EFFEKT – BMGs kvinnliga nätverk

Byggmästargruppen kan idag stolt presentera uppstarten av det kvinnliga nätverket EFFEKT. Nätverket har som mål att stärka, stötta och lyfta kvinnor i byggbranschen, men i synnerhet inom BMG. Genom nätverksträffar samt

Läs mer »
Nathalie Rocha Flores är projekteringsledare på Byggmästargruppen Stockholm.

Nathalie ny projekteringsledare

Byggmästargruppen Stockholm har anställt Nathalie Rocha Flores som projekteringsledare. Hon började den 4 maj. Byggmästargruppen Stockholm har anställt Nathalie Rocha Flores som projekteringsledare. Nathalie kommer närmast från Skanska där hon

Läs mer »
Christian Leitner är arbetschef på Byggmästargruppen ROT Kommersiellt.

Christian ny arbetschef

Byggmästargruppen Stockholm har anställt Christian Leitner som arbetschef. Han började den 4 maj. Byggmästargruppen Stockholm har anställt Christian Leitner som arbetschef. Christian kommer närmast ifrån Slättö Projektutveckling och har före

Läs mer »
Stockholmshem tecknar ramavtal med Byggmästargruppen.

Ramavtal tecknat med Stockholmshem

Byggmästargruppen har som ett av fem Stockholmsbaserade byggföretag tilldelats ramavtal med allmännyttiga bostadsföretaget Stockholmshem. Avtalet undertecknades den 12 maj. Under våren 2020 har Stockholmshem genomfört en bred upphandling med syfte

Läs mer »
Nathalie Rocha Flores är projekteringsledare på Byggmästargruppen Stockholm.

Nathalie ny projekteringsledare

Byggmästargruppen Stockholm har anställt Nathalie Rocha Flores som projekteringsledare. Hon började den 4 maj. Byggmästargruppen Stockholm har anställt Nathalie Rocha Flores som projekteringsledare. Nathalie kommer

Läs mer »
Christian Leitner är arbetschef på Byggmästargruppen ROT Kommersiellt.

Christian ny arbetschef

Byggmästargruppen Stockholm har anställt Christian Leitner som arbetschef. Han började den 4 maj. Byggmästargruppen Stockholm har anställt Christian Leitner som arbetschef. Christian kommer närmast ifrån

Läs mer »
Stockholmshem tecknar ramavtal med Byggmästargruppen.

Ramavtal tecknat med Stockholmshem

Byggmästargruppen har som ett av fem Stockholmsbaserade byggföretag tilldelats ramavtal med allmännyttiga bostadsföretaget Stockholmshem. Avtalet undertecknades den 12 maj. Under våren 2020 har Stockholmshem genomfört

Läs mer »