Milstolpe på Nordströms trä firades med grillning

I dagarna firades en milstolpe på Nordströms Trä, en pågående totalentreprenad som innefattar rivning, ombyggnad och tillbyggnad.

Nordströms trä är ett av Byggmästargruppens mer profilerade projekt för tillfället. I dagarna firades ett av delprojekten, en större gjutning, med grillning på företagsområdet.

Nordströms trä-projektet är en pågående totalentreprenad som innefattar rivning, ombyggnad och tillbyggnad. Etapp 1 av 4 är utförd och nu pågår etapp 2. I denna etapp göts idag en 875 kvm stor betongplatta, ett viktigt moment som samlade personal från både beställare och entreprenörer. För att fira milstolpen grillades hamburgare i det för dagen vackra vädret.

Projektet går enligt plan. Vi har delat upp det i etapper så att pågående verksamhet ska kunna fortsätta parallellt vilket kräver en hel del gällande logistik och kommunikation med beställaren”, säger Petri Koivunen, platschef på Byggmästargruppen ROT Kommersiellt.

Omfattande gjutning

Det är en omfattande gjutning som ägt rum. Betongen har levererats av 45 betongbilar och 7  man har utfört arbetet. 

Det var intressant att vara här och se gjutningen som i princip tog hela dagen i anspråk. Jag har aldrig tidigare varit med vid en sådan stor gjutning. Men allt har gått väldigt bra”, avslutar Petri Koivunen.

Entreprenaden är omfattande och innebär bl.a. rivning av befintligt virkeslager, hyvleri, skärmtak och nytt truckgarage med särskild hänsyn till brandavskiljning. Vidare innefattar entreprenaden markförstärkningsarbete (bl.a. pålning) för nya pelarlägen, pelarfundament och betongplattor, anslutning till dagvatten från ny takavvattning samt ändring/justering av vattenavrinningen på kör- och biytor. 

Anrik verksamhet

Nordströms Trä är ett familjeföretag grundat 1914 av Verner Nordström. Nordström var brädgårdsinspektör och övertog F Jonssons trävaruaffär när den gick i konkurs 1908. Den ursprungliga brädgården kallas Nordströms Trä och är belägen vid Lövholmsvägen i stadsdelen Liljeholmen i Stockholm.

År 2021 ägde Nordströms elva brädgårdar i östra Sverige, från Uppsala i norr, via Västerås i väster, till Linköping i söder. Idag är företagets verkställande direktör Gustav Nordström.

Länk till Nordströms Trä.

Fakta om Byggmästargruppen.

Tidigare nyheter

Carl Arnstad har anställts som arbetschef hos Byggmästargruppen Stockholm.

Carl Arnstad ny arbetschef

Carl Arnstad har anställts som arbetschef hos Byggmästargruppen Stockholm. Carl har en mångfacetterad bakgrund inom byggnäringen i Stockholmsregionen och kommer närmast från Plan 57 Projekt AB där han arbetade i

Läs mer »
Fastigheten Peterson Bergers väg 21-91 ingick i en ramavtalsupphandling som Byggmästargruppen säkrat med Uppsalahem.

Byggmästargruppen säkrar ramavtal med Uppsalahem

Byggmästargruppen har säkrat ramavtal med bostadsföretaget Uppsalahem. Ramavtalet gäller större underhålls- och renoveringsarbeten på upp till 200 mkr. Under november 2021 genomförde det allmännyttiga bostadsföretaget Uppsalahem en upphandling av större

Läs mer »
Carl Arnstad har anställts som arbetschef hos Byggmästargruppen Stockholm.

Carl Arnstad ny arbetschef

Carl Arnstad har anställts som arbetschef hos Byggmästargruppen Stockholm. Carl har en mångfacetterad bakgrund inom byggnäringen i Stockholmsregionen och kommer närmast från Plan 57 Projekt

Läs mer »