© 2024 Byggmästargruppen Stockholm BMG AB

Referensprojekt ROT Kommersiellt

Njursta

Beställare:

AB Linjedon

Omfattning:

1900 m2 BTA

Produktionstid:

Jan 2021 – Dec 2021

Beskrivning

Nyproduktion av industrihall med kontorsdelar och angöringsytor. Byggnaden består av stålstomme, ”sandwichväggar” och papptak.

Invändigt byggdes ett entresolplan på ca 900m2 för kontor och personalytor.

Fakta om Byggmästargruppen.