© 2024 Byggmästargruppen Stockholm BMG AB

Bevarar.
Förstärker.
Utvecklar.

Referensprojekt ROT Kommersiellt

Nordströms Trä

Beställare:

Nordström & Co Trävaror KB

Omfattning:

130 m2

Produktionstid:

Apr 2016 – Jul 2016

Beskrivning

Nordströms Trä genomgick ombyggnation av befintliga lokaler till kontor med ny fasad samt uppdatering av befintligt kylsystem.

Fakta om Byggmästargruppen.

Länk till Nordströms Trä.