© 2024 Byggmästargruppen Stockholm BMG AB

Bevarar.
Förstärker.
Utvecklar.

Nytt Östermalmsprojekt till Byggmästargruppen

Byggmästargruppen har av Svenska Bostäder fått uppdraget att totalrenovera Kv Kasernen 1 på Östermalm Stockholm.

Svenska Bostäder har givit Byggmästargruppen uppdraget att totalrenovera Kv Kasernen 1 på Östermalm, Stockholm.

Kvarteret Kasernen, som ligger i hörnet Riddargatan och Grev Magnigatan på Östermalm, uppfördes under åren 1891-1894. Arkitekt var Carl Österman som gav byggnaden tidstypisk historiserande tegelarkitektur med naturliga material, dekorativa putsutsmyckningar, torn och gjutjärnsbalkonger. De ursprungligen stora lägenheterna planerades med rum i fil och högkvalitativ fast inredning som modet var vid den tiden.

Kvartersnamnet kommer från Kungliga Andra Livgardets kaserner som tidigare låg på marken. Byggnaden är grönklassad och består av bostäder och lokaler som kommer att vara evakuerade under ombyggnadstiden. Totalrenoveringen utförs med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden och omfattar såväl utvändig som invändig renovering, markarbeten, installationsbyten och energiåtgärder.

”Det kommer att bli en utmaning att förena de kulturhistoriska miljöerna med moderna kvalitetskrav och jag är övertygad om att vi kommer tillföra värden till en redan intressant byggnad”, berättar affärsområdeschef Magnus Fernström, ROT Bostad.

Ombyggnaden genomförs under tiden februari 2017 till september 2018.

Läs artikel på Fastighetsaktien.

Läs artikel på World in Property.

Fakta om Byggmästargruppen.

Tidigare Nyheter

Så framtidssäkrar vi fastigheter

När det är dags att förbättra och utveckla fastigheter är en av våra framgångsfaktorer att vara med tidigt i processen och arbeta i samverkan med kunden. Då lägger vi grunden

Läs mer »
730 badrum hos Brf Viggbygärdet i Täby ska få nya stammar. Byggmästargruppen startar upp under nästa månad och projektet beräknas stå klart våren 2027.

730 badrum i Täby får nya stammar

730 badrum hos Brf Viggbygärdet i Täby ska få nya stammar. Byggmästargruppen startar upp under nästa månad och projektet beräknas stå klart våren 2027. I Täby ligger fem fastigheter som

Läs mer »
Mattias Holm är från och med den andra januari i år ny affärsområdeschef. Han kommer närmast från SH Bygg där han verkade som regionchef.

Mattias Holm ny affärsområdeschef

Från och med den andra januari i år har Byggmästargruppen en ny affärsområdeschef. Han heter Mattias Holm och kommer närmast från SH Bygg där han verkade som regionchef. Mattias har

Läs mer »
Kv Daldockan i Södertälje som ägs av Rikshem ska renoveras av Byggmästargruppen. Det omfattar stambyte med badrumsrenovering i 118 lägenheter

Kv Daldockan i Södertälje renoveras

Kv Daldockan i Södertälje är den senaste i raden av Rikshems fastigheter att renoveras av Byggmästargruppen. Projektet omfattar stambyte med badrums- och WC-renovering i 118 lägenheter och beräknas stå klart

Läs mer »