Nytt Östermalmsprojekt till Byggmästargruppen

Byggmästargruppen har av Svenska Bostäder fått uppdraget att totalrenovera Kv Kasernen 1 på Östermalm Stockholm.

Svenska Bostäder har givit Byggmästargruppen uppdraget att totalrenovera Kv Kasernen 1 på Östermalm, Stockholm.

Kvarteret Kasernen, som ligger i hörnet Riddargatan och Grev Magnigatan på Östermalm, uppfördes under åren 1891-1894. Arkitekt var Carl Österman som gav byggnaden tidstypisk historiserande tegelarkitektur med naturliga material, dekorativa putsutsmyckningar, torn och gjutjärnsbalkonger. De ursprungligen stora lägenheterna planerades med rum i fil och högkvalitativ fast inredning som modet var vid den tiden.

Kvartersnamnet kommer från Kungliga Andra Livgardets kaserner som tidigare låg på marken. Byggnaden är grönklassad och består av bostäder och lokaler som kommer att vara evakuerade under ombyggnadstiden. Totalrenoveringen utförs med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden och omfattar såväl utvändig som invändig renovering, markarbeten, installationsbyten och energiåtgärder.

”Det kommer att bli en utmaning att förena de kulturhistoriska miljöerna med moderna kvalitetskrav och jag är övertygad om att vi kommer tillföra värden till en redan intressant byggnad”, berättar affärsområdeschef Magnus Fernström, ROT Bostad.

Ombyggnaden genomförs under tiden februari 2017 till september 2018.

Läs artikel på Fastighetsaktien.

Läs artikel på World in Property.

Fakta om Byggmästargruppen.

Tidigare Nyheter

Carl Arnstad har anställts som arbetschef hos Byggmästargruppen Stockholm.

Carl Arnstad ny arbetschef

Carl Arnstad har anställts som arbetschef hos Byggmästargruppen Stockholm. Carl har en mångfacetterad bakgrund inom byggnäringen i Stockholmsregionen och kommer närmast från Plan 57 Projekt AB där han arbetade i

Läs mer »
Fastigheten Peterson Bergers väg 21-91 ingick i en ramavtalsupphandling som Byggmästargruppen säkrat med Uppsalahem.

Byggmästargruppen säkrar ramavtal med Uppsalahem

Byggmästargruppen har säkrat ramavtal med bostadsföretaget Uppsalahem. Ramavtalet gäller större underhålls- och renoveringsarbeten på upp till 200 mkr. Under november 2021 genomförde det allmännyttiga bostadsföretaget Uppsalahem en upphandling av större

Läs mer »